Ristitee talu õunahoidla uuendamine

Tegevussuund mitmekesistamine

Toetuse saaja Ristitee Talu FIE

Projekti kestus suvi 2011 kuni suvi 2013

Toetusobjekti asukoht Kassari küla Käina vald

Projekti eelarve 86 329 EUR (1 350 755 EEK)

Toetus 70% 60 430 EUR (945 523 EEK)

Eesmärk

ettevõtte majandustegevuse mitmekesistamine läbi õunatootmise väljaarendamise

Abikõlbulikud kulud

Meede 4.1 taotlusdokumentide koostamine, rekonstrueerimisprojekti koostamine põhiprojekti staadiumis, õunahoidla rekonstrueerimine, infosildi valmistamine.

Lühikirjeldus


Pildid