Avaleht

jaan 20, 2009

III strateegiakoolitus - Visioonist strateegiale - valdkondlike tegevusplaanide koostamine 29-30. jaanuar Kuressaares


29.-30. jaanuaril toimub III strateegiakoolitus - Visioonist strateegiale - valdkondlike tegevusplaanide koostamine, Saaremaal, Kuressaares, Spa Hotell Meris
Koolituse viib läbi Tartu Ülikooli Pärnu Kolledz Põllumajandusministeeriumi tellimusel ja koostöös Maamajanduse Infokeskuse kalandusvõrgustiku bürooga.

Täiendkoolituse "Kalanduspiirkonade säästev areng lektorid on Garri Raagma ja Krista Habakukk Pärnu Kolledzist, Merle Adams Rohelise Jõemaa Koostöökogust ja Jaak - Velori Sadul Kalandusvõrgustiku büroost

Neljapäev 29. jaanuar 

10.00 - 13.15 Kodutööde ettekanded Jooksev kohvipaus
Ette valmistada visioon/strateegia põhiküsimuste ülevaade "ministrile"
Kuidas läks strateegiakoosolek?
Millised suunad valiti ja töörühmad rakendati?
Milliseid partnereid on õnnestunud lisaks kaasata?

13.15 - 14.15 Lõuna

14.15 - 15.45 Praktiline näide- töögruppide rakendamisest
LEADER meetmes (töögruppide rakendamine 30 min - Koolitused & uuringud - Fookusgrupi uuringud, KOV -i sihtgrupid)

SWOT analüüsi koostamise metoodika tutvustus Valdkondlike segatöörühmade SWOTi harjutus - 40 min Ettekanded -30 min

SWOTi puhastamine ja analüüs
Valdkonna Võimaluste-Tugevuste (VT) strateegia eesmärkide paikapanek
Praktiline näide - suundade valik ja rahaline jaotus LEADER meetmes

15.45 - 16.00 Kohvipaus


16.00 - 17.30 SMART ülesanne eesmärkide sobivuse testimiseks.
Argumenteerimine: rahaline kasu, sotsiaalne kasu, poliitiline kasu


*Kodutööd:*

  1. Töögruppide rakendamine ja töö korraldamine
  2. Valdkondlikud SWOTid
  3. Valdkondlike tegevuskavade koostamine, projektide initsieerimine
  4. Läbirääkimised kohtadel valdkondade vaheliste proportsioonide suhtes
  5. Eesmärkide sobivuse testimine
  6. Võimalike projektiideede edasiarendamine
  7. Kindlate kaasrahastajate ja partnerite leidmine - saavutada ametlikud kokkulepped

17.30 - 18.30 Öhtusöök

Reede 30. jaanuar

8.00 - 9.00 Hommikusöök

9.00 - 10.30 Maamajandus Infokeskuse kalandusvõrgustiku
2009. aasta plaanide ettekanne

10.30 - 10.45 Kohvipaus

10.45 - 12.15 Meeskonnatöö: Mis saab edasi peale maikuud?
(üritused / koolitused mida oodatakse)
Ettekanded

12.15 - 13.15 Lõuna

13.15 - 14.00 Ettekanded ja ürituse lõpetamine (orienteeruvalt 14.00)