Avaleht

nov 9, 2010

MTÜ Hiiukala üldkoosolek 11. novembril


Neljapäeval 11. novembril kell 18.00 toimub Hiiumaa

muuseumi PIKAS MAJAS (Vabrikuväljak 8) üldkoosolek

Päevakorras:

1) "Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2009-2013" muutmine kahes punktis:
a) Kalasadamate nimekirja täiendamine - Kärdla svertpaadisadama ning Haldi sadama lisamine kalasadamate nimekirja
b) Taotluste vastuvõtmise korra täiendamine - taotlusvooru kestus senise 30 tööpäeva asemel 10 tööpäeva


2) Strateegia 2011 aasta rakenduskava sh. tegevusgrupi eelarve kinnitamine

  • Tegevusgrupi toetussumma suurendamine vastavalt määruse § 8 (5) toodule 75%-ni strateegia koostamise eelarvest (224 160 kr võrra)
  • Rakenduskavas planeeritakse kaks taotlusvooru, kus avatud kõik tegevussuunad.
  • Tegevusgrupi tegevustest planeeritakse õppereise Taani ja Peipsi äärde, Tuulekala festivali ning koolitusi. Ettepanekud tegevusgrupi tegevuste täiendamiseks on oodatud.

3) Üle 1-miljoni koonise toetussummaga projekti kinnitamine:

Orjaku kalasadama ehitus - projekti kokkuvõte ning väljavõte eskiisprojektist on allalaetav .pdf failina siit (9,26MB)

KÕIGI MTÜ HIIUKALA LIIKMETE OSALEMINE ÜLDKOOSOLEKUL VAJALIK.
Vajadusel võib volitada kedagi ennast esindama.

VOLIKIRJA vormi leiab siit: http://www.hiiukala.org/cms/uploads/materjalid/volikiri_yldkoosolek1110.pdf

Lisainfo: 5111723 ja tuuli@hiiumaa.ee