Avaleht

veebr 15, 2011

2011. aasta I taotlusvoor


MTÜ Hiiukala võtab vastu projektitaotlusi Euroopa Kalandusfondi  meetmesse 4.1 “Kalanduspiirkondade säästev areng”  5. jaanuarist kuni 15.  veebruarini 2011 järgmistes tegevussuundades:

1. Kalasadamate uuendamine (strateegias nimetatud kalasadamate uuendamiseks) - taotlejad KOV (toetus kuni 100%, kalandussektori MTÜ-d (80%), kalandussektori ettevõtjad (40%).
2. Kala töötlemine ja otseturustamine - taotlejad kalandussektori mikroettevõtjad (toetus kuni 60%)
3. Kalandusega seotud turism - taotlejad kalandussektori ettevõtjad ja - MTÜ-d (75%), kalandussektori välised ettevõtjad, MTÜ-d ja SA-d, KOV-d (60%)
4. Tegevuste mitmekesistamine - taotlejad kalandussektori mikroettevõtjad (70%)
5. Koolitustegevus - taotlejad kalandussektori MTÜ-d ja ettevõtjad (100%).

Lisainfot taotlemise kohta, vormid ning muud materjalid on kättesaadavad kodulehel   nagu ka täpsem projektitaotluste vastuvõtmise ja hindamise kord. Taotluse sisseandmiseks ning konsultatsiooniks eelnevalt registreeruda tuuli@hiiumaa.ee, 5694 1855. Taotluste vastuvõtt toimub MTÜ Hiiukala büroos Vabrikuväljak 1 Kärdlas tööpäeviti kella 9-12 ja 13-17.