Avaleht

juuni 16, 2010

Saarte Hääl: Põllumajandusminister kohtus Leader-gruppidega


Eile kohtus põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder Laadjala külaseltsi hoones Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa Leader-gruppide esindajatega. “Me võtsime endale eesmärgiks käia läbi kõik Eestimaa Leader-piirkonnad,” ütles minister. “Soovime kuulda ideesid, mis riigi erinevates paikades välja pakutakse, ja neid tuleb üha huvitavamaid.”


Laadjalas andsid kokkutulnud ülevaate oma senistest tegemistest ja jagasid kogemusi projektide menetlemisel. Mure oli ühine – maaelu näitab jätkuvalt hääbumise märke. Peamiseks probleemiks on noorte jätkuv lahkumine maapiirkondadest.
Kuna kõik kolm maakonda on tihedalt seotud merega, siis oli üks läbivaid teemasid kalanduse ja rannakülade olukord.

Saaremaa kalanduspiirkonna juhatuse liige Tiiu Kupp ütles, et tänapäeval ei ela enam ükski rannakalur ainult kalandusest ja seega pöörasid nad oma arengustrateegia väljatöötamisel olulist tähelepanu lisategevuste arendamisele. “Tegutseme selle nimel, et rannakülad saaksid ükskord atraktiivse miljööga elukeskkonnaks,” rääkis Kupp. “Meie eesmärgid on kala püüda, töödelda ja süüa ning kõik see peab käima keskkonnasõbralikul viisil.”

Kalurite suurematest muredest nimetas ta hüljeste ja kormoranide rohkusest tekkinud probleeme ja ametnike suhtumist neisse küsimustesse. Minister Seeder vastas selle peale, et need probleemid kuuluvad keskkonnaministeeriumi haldusalasse. Seevastu kaluritele rõõmu valmistavate projektitaotluste heakskiit ja kalurikülade arendustegevuse meetmed kuuluvad ministri sõnul kõik põllumajandusministeeriumi haldusalasse. Eesti on teatavasti ainuke riik Euroopa Liidus, kus kalandusega seonduv kuulub kahe erineva ministeeriumi haldusalasse.

Kutselised kalurid ei taha Kupu sõnul leppida sellega, et harrastuskaluritel lubatakse püügivahendina kasutada kalavõrku. Kihelkonna vallavanem Raimu Aardam arvas, et ühe võrgu peaks harrastuskalamehele ikka jätma, sest rannakülades on palju neid, kes soovivad oma tarbeks kala püüda.
Üks suurem mure oli Kupu meelest ka see, et kastmõrraga püügiaega vähendati. Samuti maksude küsimus, sest kalurite tulumaksuvaba miinimum on 27 000 krooni aastas, aga põllumajanduses, metsanduses ja jahinduses on see 45 000 krooni. Selline vahetegemine tuleb tema sõnul ära lõpetada.

Toivo Vaik
Saarte Hääl 16.06.2010

Artikkel veebilehel: www.saartehaal.ee