Avaleht

apr 14, 2011

Jõesuudmete keelualad


Keskkonnainspektsioon on edastanud MTÜ-le Hiiukalakaardid, kuhu on kantud jõesuudmetes olevad keelualad. Kaluritel soovitatakse keelualade määramiseks kasutada GPS-seadmeid.

Keelualad 1. märts - 31. mai

suudmele lähemal kui 500 m kalapüük keelatud

Luguse jõgi

Jausa oja

Prassi kraav

Ollima kraav

Väljasoo kraav

Leetselja peakraav

Luidja oja

Paope oja

Jõeranna oja

Tareste oja

Nuutri jõgi

Partsi oja

Suuremõisa jõgi

Puulaiu kraav

Raudsilm

Keelualad 15. aug-31. dets:

suudmele lähemal kui 500 m kalapüük keelatud

Vanajõgi

Õngu oja

 

Keelualad 1. september - 30. november

suudmele lähemal kui 500 m kalapüük keelatud

Poama oja

Nuutri jõgi

 

(Kaardid on .jpg formaadis ning neid saab kõige suuremalt vaadata laadides need oma arvutisse (parem hiireklikk ja "salvesta pilt kui" või "save image as"))