Avaleht

mai 17, 2011

Hiiu Leht: Kalurid kormoranimune õlitamas


Mai alguses käisid Hiiumaa kalurid laidudel õlitamas kormoranimune, et need kalatoidulised linnud ei saaks munadest kooruda ja populatsioon rohkem ei kasvaks.

4. mail käisid Koit Kalmus, Raivo Leht ning Märt Kesküla kormoranimune töötlemas Kakralaiul ja Kakrarahul.

Keskkonnaameti looduskaitse bioloog Alice Leetmaa käis kaluritega kaasas Suurkuiva laiul Soela väinas. "Seal oli ainult üks muna - pesitsusaeg oli alles alanud ja munemine alles algamas, " rääkis Leetmaa. Ta lisas, et Hiiumaa põhjarannikul asuval Kakralaiul ja Kakrarahul töödeldi 46 muna.


Kormoranimunade õlitamine on lubatud kormorani kaitse ja ohjamise tegevuskava kohaselt ning seda võib teha 12. maini.

Kormoran on suur kalatoiduline veelind, kelle populatsioon Eestis on kasvanud aasta-aastalt, küündides 2006. aastal üle 11 500 pesitsuspaari. Täiskasvanud kormoran vajab ööpäevase toiduvajaduse katmiseks 350-500 g kalu ja on osav kalastaja. Sageli on kormoranide toidulaual särg, ahven, tint ja kiisk.

Kormorani kaitse ja ohjamise tegevuskava eesmärk on kormorani tekitatud kahjustuste vältimine ja vähenemine, seadmata ohtu kormorani populatsiooni sälilimist meie looduses.

Liina Siniveer

Hiiu Leht 17. mai 2011

Meril Lauteri pildid Kakrilaiu tõrjest