Avaleht

mai 11, 2010

Toekas rahasüst saare kalandusele


Hiiumaa kalandusettevõtjaid ühendav MTÜ Hiiukala üldkoosolek andis heakskiidu kümnele projektile kogusummas üle 7 mln krooni.

Mahukamad projektid on seotud kalasadamate arendamisega. MTÜ Kõrgessaare Sadam tahab ette võtta Kõrgessaare sadama kaide renoveerimise. Tegemist on rahaliselt kõige mahukama taotlusega summas ligi 3 mln krooni. "Kaide olukord hetkel pole väga kiita ja remonditavaid kaisid hakkavad kasutama just kalapaadid, " tutvustas Hiiukala tegevjuht Tuuli Tammla.


Eelmisest poole väiksema, ligi 1,5 mln kroonise projektiga soovib MTÜ Kõrgessaare Külmhoone ehitada samasse sadamasse külmhoone. Sinna rajatakse kala vastuvõtupunkt, jahutusruum, kiirkülmakamber ja külmakamber koos juurdekuuluvaga. "Soetatakse ka jäämasin, mis on väga oluline kala kvaliteedi hoidmiseks," lisas tegevjuht.

Kolmas kalasadamate arendamise projekt küündib ligi 1 mln kroonini ja MTÜ Hiiessaare sadam soovib selle abil lõpetada Hiiessaare sadamakai ehitustööd. Ehitatakse ja kindlustatakse kaitsemuul, paigaldatakse vesi, elekter, navigatsioonimärgistus, jäätmekonteinerid ja tolmuvaba teekate.

Kala töötlemise ja otseturustamise valdkonnas soovib FIE Imre Kivi 65 000 kroonise projekti toel soetada Kärdla turul asuvasse kalaärisse uued külmaseadmed ja jäämasina ning lisaks suitsuahju väiketöötlemiseks.

Kalandusturismi arendamiseks kinnnitatai neli projekti kogumahuga üle 1,5 mln krooni. OÜ Mainegrupp soovib arendada Kassari puhkekeskust avades seal kalarestorani. FIE Marko Pruul soovib rekonstrueerida Sõru sadama paadikuuri kõrval asuvat kalurimaja ehitades välja puhkeruumi, sauna ja majutuse viiele. Lisateenusena pakutakse külastajatele harivaid kalastusretki.

FIE Maie Martin Sillaääre talu tahab korda teha Puulaiu võrgukuuri, et edaspidi tutvustada seal külastajatele traditsioone. Selleks, et turistidele sõitu teha ja kalapüüki näidata, soetatakse Vormsi ruup, mis on ajalooline paaditüüp - ühepurjeline, madala süvisega ja suure mahutavusega. "Laidu võrgukuuri näol on tegemist ühega vähestest säilinud võrgukuuridest Hiiumaal, mis on ka muinsuskaitse all," viitas Tammla.

Neljas turismiobjekt on eelmisel hooajal tegevust alustanud Pauka puhkemaja Poamal, mille omanik OÜ Hiiu Jorn tahab laiendada pakutavate teenuste valikut kalandusturismiga. Selleks paigaldatakse Luidja järvele ujuvkai, soetatakse väike sõudepaat, tehakse korda järvekallas.

Kinnitati ka kaks mitmekesistamise projekti. OÜ Abermex soovib 40 000 kr toetust uue riiliõmblusmasina soetamiseks, et parandada nakkevõrkude tootmise kvaliteeti ja OÜ Kogri Puit  taotleb enam kui 0,5 mln krooni kuue erineva funktsiooniga puutööpingi ostmiseks.

Kokku esitati "Kalanduspiirkondade säästev areng" meetmesse 12 toetusetaotlust kogusummas ligi 11 mln kroonile. Avatud oli viis tegevussuunda: kalasadamate arendamine, kala töötlemine ja otseturustamine, kalandusega seotud turism, tegevuste mitmekesistamine ja koolitus.

Taotlused valis välja hindamiskomisjon. Alla miljonikrooniste projektide puhul andis kinnituse MTÜ Hiiukala juhatuse ja kallimatele üldkoosolek. Edasi lähevad projektid PRIAsse, kus tehakse lõplik otsus.

Kadi Laid
Hiiu Leht 11.05.2010