Avaleht

okt 20, 2013

Hiiukala: viimase taotlusvooru tulemused


18. oktoobril lõppes Hiiukala 2013. aasta kolmas ja viimane taotlusvoor. Avatud oli kõik viis meedet umbkaudse mahuga umbes 391 000 eurot.

Projektisaak oli võrreldav tänavusügiste ahvenasaakidega: kokku laekus 36 projekti summas 905 000 eurot ületades meetmete mahu rohkem kui kahekordselt. Taoline juhus on esmakordne Hiiukala ajaloos ning seletatav asjaoluga, et tegemist oli viimase rahade jagamisega sellel finantsperioodil.

Meetmeti on täituvused mõnevõrra erinevad:

Kalasadamate uuendamise meetme 219 000 eurole laekus neli projekti kogusummas 579 500 eurot.

Ülejäänuest eristub kala töötlemise ja otseturustamise  meede, kus alati on raha üle jäänud. Nii ka seekord - 18 000 eurole laekus projekte viis kogusummas 5400 eurot.

Kalastusturismi meetmesse tuli üheksa projekti kogusummas 76 600 eurot. Meetmes raha kasutada 44 000 eurot.

Mitmekesistamine on Hiiumaal pikalt olnud populaarseim meede ja seetõttu pole üllatav ka seekord laekunud 16 taotlust 239 000 eurole. Mitmekesistamise meetmes on raha toetusteks 104 000 eurot.

Väike ülejääk oli ka koolituse meetmes, mille 6000 eurole laekus kaks projekti kogusummas peaaegu 5000 eurot.

Järgnevalt on hindamiskomisjonil projektidega tutvumiseks aega 14 päeva, misjärel novembri alul kogunetakse hindamiseks. Hindamiskomisjoni kuuluvad Veiko Roosimäe, Ivo Põldveer, Ilmi Aksli, Margus Sauer, Toomas Vikerpuur, Raivo Kreis, Aivi Telvik, Jaanus Valk, Jüri Lauter ning asendusliikmed Jaanus Berkmann ja Priit Post.

PRIA-sse viiakse projektitaotlused novembri keskel.