Avaleht

sept 6, 2015

Lõuna-Soome kalanduse tegevusgrupp külastas Hiiumaad


4.-6. septembrini külastas Hiiumaad 18-liikmeline grupp Lõuna-Soome kalanduse tegevusgrupi esindajaid. Alustati ühise kohtumisega koos Hiiukala juhatuse ja liikmetega Hiiu õlle kojas. Järgmine päev oli pikk ja tihe. 

Algas see Imre Kivi püünistetöökoja külastusega. Edasi mindi Kärdla sadamasse, külastati Hiiumaa Käsitööseltsi Meistrite maja ja Nelja Nurga Galeriid. Vaadati üle Tahkuna ja Kõpu tuletornid ning Kõrgessaare kalaköök, mis on valmis tootmise alustamiseks. Käidi Kõrgessaare sadamas ning külmhoones. Kohtuti Jari Lindroosiga Roograhu sadamas ning uudistati vorstitootmist ja Ungru restot Suursadamas. Tiheda Hiiumaa-päeva lõpetas õhtusöök ja suitsusaun Soera talumuuseumis.

veel pilte