Avaleht

jaan 2, 2017

2017. aasta I taotlusvoor


2017. aasta I taotlusvooru võetakse projektitaotlusi vastu 14.  kuni 27. märtsini. Avatud on kõik Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegiaga 2015-2025 ettenähtud tegevussuunad. Taotlusvooru infopäev toimub reedel 3. märtsil kell 16.00 Tuuru majas Vabrikuväljak 1 Kärdlas.

Rakenduskava-järgne tegevussuundade maht jaotub alljärgnevalt:

 

2017 maht EUR

2016 jäägid EUR kokku EUR
Kalatoodete väärindamine või turustamine 98 716,46  599,64 99 316,10
Majandustegevuse mitmekesistamine 211 535,28  38 367,64  249 902,92
Kalasadamate uuendamine 211 535,28 20 819,13 232 354,41
Koelmualade loomine või taastamine 56 409,41 1 409,00 57 818,41
Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine 126 921,15 73 989,20 200 910,35
  705 117,58   135 184,61 840 302,19

2017. aasta I taotlusvooru jääkide korral võib Hiiukala juhatus jooksvalt otsustada ka II taotlusvooru korraldamise oktoobris.