Avaleht

apr 10, 2017

Hiiukala üldkoosolek 11. mail


MTÜ Hiiukala üldkoosolek toimub neljapäeval 11. mail kell 18.

Päevakorras:

1. Üle 60 000-eurose toetussummaga projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamine

2. 2017. aasta rakenduskava muutmine (eelnõu .pdf fail 40,2 kB)

3. 2016. aasta majandusaasta aruande tutvustamine (aruanne .pdf fail 97,4 kB)

4. Revisjonikomisjoni arvamuse ära kuulamine

5. 2016. aaasta majandusaasta aruande kinnitamine

6. Juhatuse liikmete valimine

7. Revisjonikomisjoni liikmete valimine

Kõigi liikmete osalemine on oluline.  Vajadusel on võimalik volitada.