Avaleht

apr 2, 2017

Koolitus „Toiduhügieen kalatoodete käitlejale. Toiduseaduse sätted" 9. mail Kassaris


Kalanduse teabekeskus koostöös Eesti Maaülikooli Avatud ülikooli ning Veterinaar- ja Toiduametiga korraldab teisipäeval, 9. mail algusega kell 9.15 Kassari puhkekeskuses koolituse „Toiduhügieen kalatoodete käitlejale. Toiduseaduse sätted".

Koolituse sihtrühmaks on Hiiumaa kalanduspiirkonnas kalakäitlemisega (kalatoitude valmistamisega) isiklikus majapidamises tegelevad või kalatoodete käitlemist alustavad rannakalurid ja kalandusettevõtjad. Parima koolitustulemuse tagamiseks oodatakse osalema kuni 35 huvilist.

Eesmärk: tutvustada toiduseaduse sätteid ja olulisemaid muudatusi, toiduhügieeni nõudeid ning kalakäitlemise riskihindamise tegureid (HACCP) vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Koolituse lõpus sooritatakse test, mille läbinuile väljastatakse Eesti Maaülikooli tunnistus.

Lektorid:
Tiina Hiis, Veterinaar- ja Toiduameti toiduosakonna loomse toidu büroo juhataja
Tiiu Rand, Veterinaar- ja Toiduameti toiduosakonna peaspetsialist
Ave Raie, Veterinaar- ja Toiduameti turukorralduse büroo peaspetsialist
Katrin Laikoja, mag (tehn), Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduhügieeni osakonna lektor

AJAKAVA
9.15-9.30 Osalejate saabumine ja registreerumine. Tervituskohv
9.30-11.00 Toiduhügieen kalatoodete käitlejale Katrin Laikoja
11.00-11.15 Energia- ja sirutuspaus
11.15-13.00 Toiduhügieen kalatoodete käitlejale. Omandatud teadmiste testimine, koolitustunnistuste väljastamine Katrin Laikoja
13.00-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Kala käitlemise erinevad võimalused. Tarbijate teavitamine. Kalandus- ja vesiviljelustoodete jälgitavus Tiina Hiis, Ave Raie
15.15-15.30 Energia- ja sirutuspaus
15.30-17.00 Kalandus- ja vesiviljelustoodete jälgitavus. Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turu ühisest korraldusest. Toidualase teabe esitamise nõuded Tiiu Rand, Ave Raie

REGISTREERUMINE on avatud kuni 02.05.2017 kell 12.00 või kuni 35 osaleja registreerumiseni MTÜ Hiiukala aadressil info@hiiukala.org. Registreerumiseks edastada koolitusel osaleja nimi, ettevõte ning isikukood. Isikukood on vajalik toiduhügieeni koolitustunnistuse väljastamiseks. Koolitus on registreerunuile tasuta.

Korraldus on toetatud "Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 rakenduskava" meetme 1.3 "Teadlaste ja kalurite koostöötoetus" vahenditest