Avaleht

juuni 1, 2017

Üldkoosolek valis juhatust


11. mail toimunud üldkoosolekul valiti juhatuse liikmeteks tagasi senised juhatuse liikmed Ants Saarnak, Indrek Kääramees, Marko Pruul ning Heino Kalmus. Jaanus Valgu asemele, kes ei soovinud enam uuesti kandideerida, valiti uueks juhatuse liikmeks Siim Rätsep. 

2016. aasta jaanuaris valiti kolmeks aastaks juhatusse Ilmi Aksli ning 2015. aasta detsembris Meelis Potari.

Juhatuse koosseis peab järgima määrusega kehtestatud huvirühmade nõuet, kus ükski huvirühm ei tohi ületada 49%. Ühingusisese kokkuleppe kohaselt järgitakse ühtlasi ka erinevate piirkondade esindatust.