Avaleht

dets 14, 2017

2018. aasta I taotlusvooru eelinfo


2018. aasta I taotlusvooru võetakse projektitaotlusi vastu 27. veebruarist kuni 12. märtsini.

Avatud on kõik Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegiaga 2015-2025 ettenähtud tegevussuunad.

Taotlusvooru infopäeva toimumise aeg on täpsustamisel.

 

Rakenduskava-järgne tegevussuundade maht jaotub alljärgnevalt:

 

2018 maht EUR

2017 jäägid EUR

kokku EUR

Kalatoodete väärindamine või turustamine

77 653,47                

20 020,54

97 674,01

Majandustegevuse mitmekesistamine

166 400,30              

21 133,20

187 533,50

Kalasadamate uuendamine

166 400,30              

5 551,61   

171 951,91

Koelmualade loomine või taastamine

44 373,41

57 818,14

102 191,55

Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine

99 840,18

88 058,47

187 898,65

 

554 667,66

192 581,96

747 249,62