Avaleht

jaan 31, 2010

MTÜ Hiiukala võtab vastu projektitaotlusi 3. märtsist kuni 14. aprillini 2010


Projektitaotlusi võetakse vastu  järgmistes tegevussuundades 

  1. Kalasadamate uuendamine taotlejateks KOV (toetus 85%); kalandussektori MTÜ-d (toetus 80%); kalandussektori ettevõtjad (toetus 40%).
  2. Kalatoodete töötlemine ja otseturustamine - taotlejateks kalandussektori mikroettevõtjad (toetus 60%)
  3. Kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade taaselustamine taotlejateks kalandussektori ettevõtjad, MTÜ-d (toetus 75%), ettevõtjad, MTÜ-d, SA-d, KOV (toetus 60%);
  4. Tegevuste mitmekesistamine taotlejateks kalandussektori mikroettevõtjad (toetus 70%)
  5. Koolitustegevus taotlejateks kalandussektori ettevõtjad ja MTÜ-d (toetus 100%)

Projektitaotlusi võtab vastu MTÜ Hiiukala tegevjuht Hiiukala kontoris (Tuuru maja, Vabrikuväljak 1, Kärdla). Projektid peavad vastama” Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegiale 2009-2013” ja Põllumajandusministri 2008.a määrusele nr 38. Projekti taotlusvormid on kättesaadavad www.hiiukala.org. Palun taotluse sisseandmiseks ja konsultatsioniks eelnevalt registreerida (tuuli@hiiumaa.ee, 56941855)

Projektide paremusjärjestuse ettepaneku moodustab 9-liikmeline projektide hindamise töörühm, kes hindab projektitaotlusi vastavalt strateegiaga kehtestatud hindamiskriteeriumitele. Projektide paremusjärjestuse ettepaneku kinnitab MTÜ Hiiukala juhatus. Üle 1 miljoni krooniste projektide rahastuse kinnitamiseks kutsutakse kokku üldkoosolek. Projektide hindamiskriteeriumid on nähtavad kodulehel www.hiiukala.org -> strateegia -> hindamiskriteeriumid. Pärast kinnitamist esitab MTÜ Hiiukala laekunud projektid koos paremusjärjestusega PRIA-le.