Avaleht

mrts 21, 2018

Hiiukala üldkoosolek kolmapäeval 25. aprillil


Kolmapäeval, 25. aprillil 2018 kell 17.30 toimub MTÜ HIIUKALA ÜLDKOOSOLEK Tuuru majas Vabrikuväljak 1

 

Päevakorras:

  1. Üle 60 000-eurose toetussummaga projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamine. Taotluste kokkuvõte 
  2. 2017. aasta majandusaasta aruande tutvustamine ja arutelu. 
  3. Revisjonikomisjoni arvamuse ära kuulamine
  4. 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
  5. Muud küsimused
             ettekanne UNESCO saared Programm „inimene ja biosfäär“

 

Teemasid puudutavad materjalid kodulehel hiiukala.org. Kõigi liikmete osalemine on oluline!  Vajadusel  on võimalik koosolekul osalema volitada esindajat. Volikiri.