Avaleht

jaan 29, 2010

Kalandustrateegiale maksimumpunktid


Teisipäeval kinnitas põllumajandusminister käskkirja, millega määrati Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegiale 36 punkti 40 võimalikust. Puuduolevad neli punkti jäid saamata kuna strateegia esitamise aegu oli MTÜ Hiiukala liikmeks veidi alla 40% kogu saare kalandussektori ettevõtjatest. Ülejäänud kriteeriume oli hinnatud parima võimaliku hindega.

Rahas tähendab iga saadud punkt 35 000 lisakrooni, millele võimalik Hiiumaal projektitoetusi taotleda, seega kokku lisandus baassummale 1,26 miljonit krooni, mis teeb Hiiumaa "Kala-leaderi" kogumahuks 42,6 miljonit krooni.

Strateegia hindajad kiitsid heaks strateegia väljatöötamise protsessikesksust ja kalandussektori kaasatust, aga ka ühistegevuse ja omavahelise koostöövajaduse teadvustamist. Samas tehti ettepanek taastada  kastmõrrapüük Kõrgessaare kandis ning Mardihansu lahes kuna räimevarude olukord Hiiumaa vetes näitab paranemise märke, kuid seejuures  tuleks leida EKF abiga lahendused hüljeste peletamiseks.

Strateegiat aitasid Hiiukalal koostada SA Tuuru ja MTÜ Hiiumaa Turismiliit.

MTÜ Hiiukala avab esimese taotlusvooru märtsikuus. Kõik info taotlemise, vormide ja esitatavate dokumentide kohta on üleval kodulehel www.hiiukala.org. Veebruaris on tulemas ka projektitaotluste koostamise koolitus, millest eelnevalt teada anname.

Tuuli Tammla
MTÜ Hiiukala tegevjuht

HIIU LEHT 29.01.2010