Avaleht

mrts 12, 2019

2019 aasta kevadise taotlusvooru esmane kokkuvõte


 

Tähtajaks  esitati ühingule 30 toetustaotlust summas 705 240* eurot. Jagada olev summa 2019 aasta taotlusvoorus on 927 316 eurot.  

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamise või turustamise tegevussuunda  esitati 3 taotlust summas 15 399 eurot. Jagada olev summa on 138 388 eurot.

Majandustegevuste mitmekesistamise tegevussuunale esitati 13 taotlust summas 161 461 eurot. Toetusvõimalusi on 237 928 eurot.

Kalasadamate uuendamise tegevussuunal saabus 4 taotlust summas 256 172 eurot. Toetusvõimalusi on 283 331 eurot.

Koelmualade loomise või taastamise tegevussuunal saabus 2 taotlust summas 134 783 eurot.  Toetusvõimalusi 138 372 eurot.

Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamise tegevussuunal saabus 8 taotlust summas 137 424 eurot. Jagada olev summa on 129 295 eurot.

Projektide paremusjärjestus selgub aprilli teisel poolel. Hindamiskomisjoni koosolek toimub eeldatavalt aprilli teisel  või kolmandal nädalal. 

* numbrid täpsustuvad taotluste tehnilise kontrolli käigus.