Avaleht

mrts 22, 2019

Üldkoosolek 25. aprillil kell 18 Pikas majas


Järgmine MTÜ Hiiukala üldkoosolek toimub neljapäeval 25. aprillil 2019 kell 18.00 Hiiumaa muuseumi pikas majas Vabrikuväljak 8 Kärdla

Päevakorras:

  • Koosoleku päevakorra kinnitamine, koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugejate valimine.
  • Tulemusraamistiku lisavahendite rakenduskava arutelu ja kinnitamine (juhul kui enne üldkoosolekut määratakse käskkirjaga lisavahendid).
  • 2019. aasta esimese taotlusvooru alla 60 000 euro toetusega projektide paremusjärjestuse tutvustamine. Revisjonikomisjoni arvamuse ära kuulamine.
  • Muud küsimused.

Teemasid puudutavad materjalid avanevad lingina päevakorrapunkti juures. Projektide paremusjärjestus selgub pärast hindamiskomisjoni toimumist, ning avaldatakse mahus, mis ei lähe vastuollu Kalandusturu korraldamise seaduse § 8 lõikega 1.

Kõigi liikmete osalemine on oluline! Vajadusel on võimalik koosolekul osalema volitada esindajat. Volikirja näidis alla laadimiseks.