Avaleht

mai 2, 2019

MTÜ Hiiukala üldkoosolek reedel 31. mail Pikas majas


Reedel, 31. mail 2019 kell 18.00 toimub MTÜ HIIUKALA ÜLDKOOSOLEK Hiiumaa muuseumi pikas majas Vabrikuväljak 8 Kärdla

Päevakorras:

  1. Koosoleku päevakorra kinnitamine, koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugejate valimine
  2. 2019. aasta esimese taotlusvooru koelmualade loomise või taastamise tegevussuuna projektitaotluste paremusjärjetuse tutvustamine ja kinnitamine.

Teemasid puudutavad materjalid kodulehel hiiukala.org. Kõigi liikmete osalemine on oluline! Vajadusel on võimalik koosolekul osalema volitada esindajat. Volikirja näidis alla laadimiseks.