Avaleht

jaan 13, 2020

Planeeritav taotlusvoor märtsis


MTÜ Hiiukala üldkoosoleku otsuse kohaselt toimub järgmine taotlusvoor märtsis. Eelinfo kohaselt võetakse taotlus vastu e-PRIA keskkonnas 17.-30. märtsini. 

Tegevussuundade jaoks on planeeritud vahendeid alljärgnevalt:

  1. Kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine 119 767,35 eurot
  2. Majandustegevuse mitmekesistamine 184 843,90 eurot
  3. Kalasadamate uuendamine 101 468,63 eurot
  4. Koelmualade loomine või taastamine ja kalaliigi veekogusse asustamine riikliku majanduskava alusel 27 696,61 eurot
  5. Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine 140 992,16 eurot

Enne taotlusvooru algust toimub taotlemist, abikõlbulikke kulusid jm tutvustav infopäev, mille toimumisaeg on täpsustamisel.