Avaleht

juuni 8, 2020

Viimases taotlusvoorus otsustati rahastada 17 taotlust


MTÜ Hiiukala hindamiskomisjon tegi ettepaneku laekunud 25 projektitaotlusest rahastada 17 taotlust kogusummas 320 460 eurot. Positiivse ettepaneku saanud taotlused jagunesid tegevussuundade kaupa alljärgnevalt:

  1. Kala väärindamine ja turustamine - 1 taotlus 849,50 eurot
  2. Majandustegevuse mitmekesistamine - 7 taotlust 150 212,42 eurot
  3. Kalasadamate uuendamine - 2 taotlust 63 338,72 eurot
  4. Koelmualade taastmaine - 2 taotlust 31 147,80 eurot
  5. Sotsiaalne heaolu ja kultuuripärand - 5 taotlust 74 911,46 eurot

Projektitaotlused edastati PRIA-le menetlemiseks juuni esimesel nädalal, misjärel PRIA analüüsib taotlusi ning kui taotleja ja kulud hinnatakse abikõlbulikuks, väljastab otsuse hiljemalt augusti keskel.