Avaleht

aug 19, 2020

Sügisene taotlusvoor lükkub 2021. aastasse


Seoses piirkonnale lisavahendite määramisega ning sellest tuleneva strateegia muutmisega, otsustas Hiiukala juhatus sügisese taotlusvooru lükata järgmisesse aastasse.

Jääkide ning lisavahendite arvelt planeeritava taotlusvooru kogu maht on vähemalt 560 000 eurot, mille tegevussuundade vahelise jaotuse otsustab MTÜ Hiiukala üldkoosolek koos strateegia muutmise ning 2021. aasta rakenduskava kinnitamisega.