Avaleht

aug 25, 2020

Kalandusstrateegia muutmise avalik arutelu 31. augustil 16.00 Hiiumaa muuseumi pikas majas


MTÜ Hiiukala kutsub kalureid ja kalandushuvilisi Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2015-2025 muutmise arutelule Hiiumaa muuseumi pikas majas esmaspäeval 31. augustil algusega kell 16.00.

Käesoleva aasta juuli lõpu seisuga on Hiiukala korraldanud seitse taotlusvooru, mille tulemusena on juuli lõpu seisuga positiivse rahastusotsuseni jõudnud 108 projektitaotlust. Osaliselt saavutatud eesmärgid ja lisavahendite määramine piirkonnale tõstatas päevakorda strateegia muutmise. 

Hetkel kehtiva strateegiaga on võimalik tutvuda kodulehel: http://www.hiiukala.org/index.php?page=strateegia

Ülevaate strateegia eesmärkide saavutamise numbrilisest poolest leiab siit tabelist. Seni laekunud ettepanekutega saab tutvuda siin: https://bit.ly/3aWZNrx

Häid mõtteid ning kohtumiseni!