Avaleht

sept 25, 2020

Hiiukala muutis arengustrateegiat ning valis juhatuse ja revisjoni komisjoni liikmeid


24. septembril toimus Kärdla kinosaalis MTÜ Hiiukala korraline üldkoosolek.

Üldkoosolek otsustas Hiiumaa kalanduspiirkonna arnegustrateegiasse 2015-2025 sisse viia kaheksa laekunud muudatusettepanekut, muuta 2020. aasta rakenduskava ning kinnitada rakenduskava järgmiseks kaheks aastaks. 

Kolmeaastane ametiaeg sai täis viiel juhatuse liikmel. Üldkoosolek otsustas juhatusse tagasi valida 12 aastat juhatuses olnud Heino Kalmuse ning üheksa aastat juhatuse liikme tööd teinud Indrek Kääramehe, Ants Saarnaki ja Marko Pruuli. Uue juhatuse liikmena alustab Tõnis Teemets.

Lisaks neile on juhatuse liikmeteks Ilmi Aksli ja Andrus Maide, kes valiti ametisse 2018. aasta lõpul. 

Reivisjonikomsijoni otsustati tagasi valida Sirje Jakobson ning uue komisjoni liikmena alustab Liili Eller.