Avaleht

nov 16, 2020

Püügivahendi parendamise taotlusvoor 16.-29.november 2020


Püügivahendi parendamise toetuse meede toetab:

  • rannapüügil sellise ülisuure molekulmassiga polüetüleenkiust valmistatud kalakotiga mõrra kasutusele võtmist, mille suu on varustatud selekteeriva paneeliga ja mis aitab püügivahendit kaitsta hüljeste tekitatud kahjustuste vastu ning takistab hülge sisenemist püügivahendisse;
  • hülgepeleti kasutuselevõtmist mõrra ja kastmõrraga püügil.

Toetust antakse kuni 80% toetatava tegevuse abikõlbulikust maksumusest.

Toetuse määr mõrdade soetamisel on:

1) kuni 3-meetrise suu kõrgusega ääremõrra soetamise korral kuni 3800 eurot;

2) 3,01–4,99-meetrise suu kõrgusega avavee mõrra soetamise korral kuni 6000 eurot;

3) vähemalt 5-meetrise suu kõrgusega avavee mõrra soetamise korral kuni 6800 eurot;

4) enam kui ühe mõrrakerega mõrra soetamise korral kuni kahekordne määr, lähtudes punktides 1–3 nimetatud toetuse maksimaalsest suurusest ja mõrrasuu kõrgusest.

Toetuse taotlemiseks peab taotleja (püügilubade omanik) omandis olema kalalaevaregistris segmendis 4S2 olev kalalaev, mida on 2018. ja 2019. aasta jooksul summaarselt kasutatud püügiks vähemalt 60 püügipäeva jooksul. Püügipäevadeks loetakse püünise püügile asetamise või nõudmise päevi, kui laev on väljas käinud. Püügivahendite püügil olemise päevi ei arvestata. Tuleb silmas pidada, et püügi ajal pidi samuti kalalaev olema taotleja omandis.

Ühe kalalaeva kohta antakse toetust programmperioodi jooksul mitte rohkem kui üks kord. Programmperioodi jooksul ei saa kokku rohkem toetust taotleda rohkematele püünistele kui taotlejal püügilubasid on (näide: kui taotlejal on püügiluba 5 mõrrale ja 2 kalalaeva, ning ta varem on taotlenud toetust 3 mõrrale, siis teise kalalaevaga saab ta taotleda toetust veel maksimaalselt 2 mõrrale.)

Taotlusdokumendid tuleb esitada elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna aadressil info@pria.ee või posti teel PRIA keskuse aadressil Tähe 4, Tartu 51010. Taotlusvormi leiab PRIA kodulehelt https://www.pria.ee/toetused/puugivahendi-parendamise-toetus-2020 alajaotusest "vormid".

Taotlemiseks tuleb PRIA-le esitada:

  1. Täidetud taotlusvorm
  2. Kinnitus, et taotleja järgib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõike 1 punktides a–c nimetatud nõudeid ega ole pannud toime sama artikli lõikes 3 nimetatud pettust.
  3. Hinnapakkumus(ed). Vähemalt kolm võrreldavat pakkumust kui tegevuse käibemaksuta maksumus ületab 5000 eurot.
  4. Avalik-õigusliku ülikooli eksperdiarvamus püügivahendi mõju kohta kalapüügipiirkonnale, kui toetust taotletakse püünise soetamiseks. Ekspertarvamusi väljastab näiteks TÜ Eesti Mereinstituut

Lisainfot spetsiifilisemates küsimustes saab küsida PRIA investeeringutoetuste infotelefonilt 737 7678 või info@pria.ee