Avaleht

dets 10, 2020

2021. aasta taotlusvoor


MTÜ Hiiukala kuulutab välja 2021. aasta taotlusvooru. Taotlusi võetakse vastu  luuvalupäevast kuni peetripäevani (9. kuni 22. veebruar). Avatud on kõik tegevussuunad. Toetusvahendid jagunevad alljärgnevalt:

  1. Kala väärindamine ja turustamine 55 652.87 eurot (toetus kalandussektori mikroettevõtjale 60%)
  2. Majandustegevuse mitmekesistamine 114 385.25 eurot (toetus kalandussektori mikroettevõtjale 70%, teistele kalandus-merendustegevusteks 50%)
  3. Kalasadamate uuendamine 230 051.73 eurot (toetus kalandussektori MTÜ-le 80%, omavalitsusele 100%)
  4. Koelmualade taastamine või kalaliigi asustamine 78 202.99 eurot (toetus MTÜ-le või omavalitsusele 100%)
  5. Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine 81 680.47 eurot (toetus kalandussektori MTÜ-le ja omavalitsusele 90%, teistele 50%)

Taotlusi võetakse vastu digitaalselt E-PRIA keskkonnas. Taotlemise aluseks oleva arengustrateegia ning lisainfot taotlemise kohta leiab kodulehelt ning saab küsida kirjutades info@hiiukala.org või helistades 5694 1855. Toetuse taotlemise infopäev toimub reedel 15. jaanuaril kell 17.00 Kärdla kultuurikeskuse kinosaalis Rookopli 18.