Avaleht

veebr 23, 2021

2021. aasta taotlusvooru laekus 24 projektitaotlust


Peetripäeva 22. veebruari südaööl lõppenud 2021. aasta ainukesse taotlusvooru esitati 24 projektitaotlust kokku 620 000 eurole. Kokku oli taotlusvoorus vahendeid 560 000 eurot, mis tähendab taotlusvooru üldist täituvust 111%.

Enim taotlusi esitati majandustegevuse mitmekesistamise tegevussuunda - üheksa projektitaotlusega taotletakse 108 000 eurot. Meetme täituvuseks on 94,5% ja keskmiseks taotletava toetuse suuruseks on 12 000 eurot. 

Rahaliselt mahukaimasse, kalasadamate tegevussuunda esitati kuus projektitaotlust kokku 371 000 eurole. Kuna vahendeid on meetmes vaid 230 000, siis tegi see meetme täituvuseks 161%. Keskmine projektitaotlus selles tegevussuunas on 62 000 eurot. 

Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi tegevussuunda laekus seitse projektitaotlust kokku 62 000 eurole. Meetme täituvuseks kujunes 76% ja keskmine projektitaotluse suurus on 8 800 eurot. 

Ühe taotlusega jäid nii kala väärindamise tegevusuund kui kalaliigi eksperimentaalse asustamise tegevussuund. Seevastu kui viimases laekus taotlus pea kogu saadaoleva meetme mahus ehk 78 200 euro ulatuses, siis kala väärindamise tegevussuuna taotlus summas 1 400 eurot täitis meetme mahust vaid 2,5%.