Avaleht

sept 10, 2009

Müügialane koolituskursus rannapiirkonna ettevõtete juhtidele


Mercuri International Eesti AS koostöös Põllumajandusministeeriumi kalandusosakonnaga korraldavad septembri lõpus kalanduspiirkondade edumeelsematele ettevõtete juhtidele 2 päevase müügialase koolituse. Toimumis kuupäevadeks 21-22 september. Igast piirkonnast on oodatud kuni 2 ettevõtjat

PÄEVAKAVA

1.Sissejuhatus (Miks? Mida? Kuidas? Mis veel?)
2.Ettevõtte eesmärgid-visioon, missioon ja äriidee
3.Ettevõtte hetkeolukord- müügitegevuse audit  
4.Ettevõtte pikaajalised (2-3 a. strateegia) ja lühiajalised (1.a
taktika ) eesmärgid
5.Ettevõtte müügistrateegiad (kliendistrateegia tootestrateegia, ja
müügtöö strateegia)
6.Müügimudel
7.Müügiprotsessid (klientide kinnistamine, uute klientide
hankimine, lisamüük jne.)
8.Müügitehnikad
9.Müügiorganisatsiooni struktuur (vastutusalad, personali-,
hinnapoliitika jne.) 
10.Müügi töövahendid (kliendibaas, aruandlus, tasustamissüsteem jne)
11.Müügitugi (kliendiuuringud, turundus, reklaam, PR, müügimaterjal)
12.Müügipersonal (valikukriteeriumid, oskused, individuaalne arendamine)
13.Müügiorganisatsiooni strateegilise kompetentsuse arendamine
14.Müügitulemuse hindamiskriteeriumid (finants-, kliendi-,
protsessi-ja arendusvallas)
Koolitus on 2-päevane ja toimub Mercuri International koolituskeskuses Tallinnas, Ahtri 8 (IV korrus), www.mercuri.ee


Koolituspäevade algus 9.00 ja lõpp 17.00. Koolituspäevas on kaks 15-minutilist kohvipausi ja lõuna 1h.

Koolituse läbiviija on konsultant Tanel Tammemäe, Tel 54550500, kelle poole võib koolitusteemaliste küsimuste korral pöörduda.