Avaleht

mai 14, 2009

Juulis avaneb väiksemahulise rannapüügi meede


Taotlusi võetakse vastu juulis 2009.a PRIA Pärnu, Saare, Lääne, Hiiu, Harju ja Ida-Viru maakonna teenindusbüroodes. Taotluste vastuvõtu täpsem aeg teatatakse juuni kuu jooksul.

Abikõlbulikud kulud on

 • laevakeretöö tegemise kulu;
 • kala säilitamise ruumi ümberehitamise kulu;
 • kala säilitamiseks vajaliku seadme ostmise, kapitalirendi ja paigaldamise kulu;
 • tekiehitise ümberehitamise kulu;
 • mootoriruumi ümberehitamise kulu;
 • mootoriruumi seadme, süsteemi, abimehhanismi ostmise, kapitalirendi ja paigaldamise kulu (v.a järgmises punktis nimetatud kulu);
 • programmperioodi jooksul ühe kalalaeva kohta ühel korral mootori ostmise, kapitalirendi ja paigaldamise kulu;
 • kalalaeva mootori ümberehitamise kulu;
 • elektri-, ballasti ja sanitaarsüsteemi ümberehitamise kulu;
 • päästevahendi (päästepaat, -vest, signaalrakett jms) ostmise, kapitalirendi ja paigaldamise kulu;
 • tuletõrje- ja avariivarustuse (tuletõrjevoolik, pump, häiresüsteem jms) ostmise, kapitalirendi ja paigaldamise kulu;
 • sidevahendi ostmise, kapitalirendi ja paigaldamise kulu;
 • navigatsiooniseadme ja sinna juurde kuuluva tarkvara (asukoha määramise seade, kompass, arvuti, elektrooniline kaart) ostmise, kapitalirendi ja paigaldamise kulu;
 • keskkonnakaitsevahendi (reovee kogumise mahuti, olmeprügi, s.h toidujäätmete kogumise vahend jms) ostmise, kapitalirendi ja paigaldamise kulu;
 • programmperioodi jooksul ühe kalalaeva kohta kuni kahe selektiivse püügivahendi ostmise ja kapitalirendi kulu;
 • programmperioodi jooksul ühe kalalaeva kohta kuni kahe hülgekindla püügivahendi ostmise ja kapitalirendi kulu;
 • püügivahendi ümberehitamine eesmärgiga kaitsta püügivahendit ja saaki röövloomade eest ja s.h püügivahendi osade materjali muutmine tingimusel, et ei suurene püügikoormus ja ei vähene püügivahendi selektiivsus;
 • röövloomade eest saaki kaitsva seadme ostmine ja paigaldamine;
 • kalalaeva muu seadme ostmise, kapitalirendi, vahetamise ja ümberehitamise kulu;
 • ettevalmistava töö kulu, mis moodustab kuni 12% toetatava tegevuse abikõlbulikust maksumusest;
 • toetuse abil soetatud objekti märgistamisega seotud kulu.

Lisainfo toetuse kohta PRIA kodulehel: http://www.pria.ee/support/view/449/