Avaleht

jaan 26, 2009

Koolitus Hiiumaa tegevusgrupile: Koostöö- ja ühistegevus kalanduspiirkonna arendamiseks 13.-14. veebruar


Kutsume MTÜ Hiiukala liikmeid ja teisi huvilisi koolitusele 13. veebruaril kell 17.00 – 20.00 ja 14. veebruaril kell 9.00 – 13.00 Tuuru majja Kärdlasse, Vabrikuväljak 1.

Eesti rannakalanduses on terve rida probleeme:

Erastamise käigus läks enamus kalasadamaid eravaldusesse. Meil erinevalt Euroopa riikidest on kohalike omavalitsuste valduses vaid väike osa kalasadamaid. Madala finantseerimisvõime tõttu on jäänud tegemata olulised investeeringud kalanduse infrastruktuuri, mistõttu ei vasta väga paljudes sadamates kala lossimise infrastruktuur kaasaja keskkonna- ja hügieeninõuetele ning sadamad vajavad põhjalikku uuendamist. Puuduvad kala sorteerimise liinid, külmkambrid, kütusetanklad, tihti on tõstukid, kaid jms amortiseerunud. See põhjustab kala hooajalisust turul, langetab kala kvaliteeti ja hinda.

Kalapüügi teevad vähetasuvaks väikeste saagikogustega kaasnevad realiseerimisprobleemid - eelkõige madalad kokkuostuhinnad ja tööstuste vähene huvi väikeste kalakoguste ostmise vastu. Tulenevalt eelmistes punktides nimetatust ja kalavarude vähenemisest on kokku kuivanud ka kalapüügist saadav tulu. Madalad sissetulekud on ilmselt ka mõjuvaim põhjus, miks kalurkond vananeb ja noored kutselise kalandusega harva tegelema hakkavad.

Olenemata sellest, et kalurite majanduslikul ja kultuurilisel ühistegevustel on Eestis pikk ajalugu ja esimesed kalandusseltsid loodi juba eelmise sajandi alguses ei ole viimase 17 aasta jooksul kalurite ühiselt tegemine/otsustamine siiski piisavalt arenenud.

13. veebruaril kell 17.00 – 20.00

1. päeva koolituse eesmärgiks on anda osalejatele teadmised püsivate ja ajutiste meeskondade koostamisest, meeskonnaliikmete kaasamisest ning motiveerimisest, koostööst:

Päevakava ja teemad:

17.00 – 18.30 loeng ja arutelu

 • Mis on koostöö?
 • Mis on meeskond?
 • Meeskonna tunnused ja eelised
 • Koostööprobleemid

18.00 – 18.45 – Eine- ja kohvipaus

18.45 – 20.00 loeng ja arutelu

 • Usaldus
 • Liidri roll, meeskonnaliikmete rollid
 • Enesehinnang
 • Suhtlemine meeskonnas
 • Meeskonna õnnestumise ja ebaõnnestumise põhjused
 • Projektimeeskond

14. veebruaril kell 9.00 – 13.00

2. päeva koolituse eesmärgiks on anda osalejatele praktilisi teadmisi erinevatest ettevõtlus- ja tegevusvormidest. Kes ja mis tingimustel saab esitada taotlusi meetmesse 4.1.

Päevakava ja teemad:

9.00 – 10.30 loeng ja arutelu

 1. Ülevaade Hiiumaa majandussektoritest
 2. Hiiumaa ettevõtted
 3. Ettevõtluse alused ja vormid

10.30 – 11.00 – Eine- ja kohvipaus

11.00 – 13.00 - loeng ja arutelu

FIE, äriühingute (s.h. ühistu) ja MTÜ-de võrdlus

 • Osaleja nimetus
 • Vastutus ühingu kohustuste eest
 • Asutamisdokumendid
 • Kohustuslik kapitalimäär
 • Väärtpaberid
 • Kohustuslik nimiväärtus osa- või sissemaksu suurus
 • Sissemaksu tasumine
 • Osa-, või sissemakse, osa, aktsia, osamaksu võõrandamine
 • Juhtimisorganid
 • Hääleõigus
 • Kasumi jaotamise alus
 • Väljaarvamine ühingust
 • Kontroll

Toetuse taotlemine meetmest 4.1 „Kalanduspiirkondade säästev areng“

Koolitajad Aivi Telvik ja Viktor Rõbtšenko SA Tuuru

Koolitusele palun ette registreerida: tuuli@hiiumaa.ee või tel 5111723