Avaleht

<< <  Lehekülg 1/93  &gt; &gt;&gt;

01.08.2019

Vastavalt 2019. aasta rakenduskavale ning Hiiukala juhatuse 31. juuli otsusele toimub sügisene taotlusvoor 24. septembrist kuni 7. oktoobrini. Avatud on neli tegevussuunda:

  • kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine (122 989 eurot) 
  • majandustegevuse mitmekesistamine (78 981 eurot)
  • kalasadamate uuendamine (27 159 eurot)
  • sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine (59 344 eurot)

Toetuse taotlemine toimub läbi e-PRIA. Meetmeid ja läbi e-PRIA taotlemist tutvustav infopäev toimub reedel 20. septembril algusega kell 13.00 Tuuru majas (Vabrikuväljak 1, Kärdla).

Lisainfot taotlemise ja taotluste hindamise kohta leiab kodulehelt www.hiiukala.org -> toetuse taotlemine. Konsultatsiooniks tuleks eelnevalt registreeruda info@hiiukala.org või telefonil 5694 1855. 

15.07.2019
MTÜ Hiiukala tegevjuht on korralisel puhkusel 15. juulist kuni 19. augustini. Kiireloomuliste küsimuste osas võib pöörduda juhatuse liikme Heino Kalmuse poole.
25.05.2019

2019. aasta Tuulekala trollingu tulemused

Laste õngitsemisvõistluse tulemused

02.05.2019

Reedel, 31. mail 2019 kell 18.00 toimub MTÜ HIIUKALA ÜLDKOOSOLEK Hiiumaa muuseumi pikas majas Vabrikuväljak 8 Kärdla

Päevakorras:

  1. Koosoleku päevakorra kinnitamine, koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugejate valimine
  2. 2019. aasta esimese taotlusvooru koelmualade loomise või taastamise tegevussuuna projektitaotluste paremusjärjetuse tutvustamine ja kinnitamine.

Teemasid puudutavad materjalid kodulehel hiiukala.org. Kõigi liikmete osalemine on oluline! Vajadusel on võimalik koosolekul osalema volitada esindajat. Volikirja näidis alla laadimiseks.