Avaleht

<< <  Lehekülg 2/98  > >>

10.12.2020

MTÜ Hiiukala kuulutab välja 2021. aasta taotlusvooru. Taotlusi võetakse vastu  luuvalupäevast kuni peetripäevani (9. kuni 22. veebruar). Avatud on kõik tegevussuunad. Toetusvahendid jagunevad alljärgnevalt:

 1. Kala väärindamine ja turustamine 55 652.87 eurot (toetus kalandussektori mikroettevõtjale 60%)
 2. Majandustegevuse mitmekesistamine 114 385.25 eurot (toetus kalandussektori mikroettevõtjale 70%, teistele kalandus-merendustegevusteks 50%)
 3. Kalasadamate uuendamine 230 051.73 eurot (toetus kalandussektori MTÜ-le 80%, omavalitsusele 100%)
 4. Koelmualade taastamine või kalaliigi asustamine 78 202.99 eurot (toetus MTÜ-le või omavalitsusele 100%)
 5. Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine 81 680.47 eurot (toetus kalandussektori MTÜ-le ja omavalitsusele 90%, teistele 50%)

Taotlusi võetakse vastu digitaalselt E-PRIA keskkonnas. Taotlemise aluseks oleva arengustrateegia ning lisainfot taotlemise kohta leiab kodulehelt ning saab küsida kirjutades info@hiiukala.org või helistades 5694 1855. Toetuse taotlemise infopäev toimub reedel 15. jaanuaril kell 17.00 Kärdla kultuurikeskuse kinosaalis Rookopli 18. 

16.11.2020

Püügivahendi parendamise toetuse meede toetab:

 • rannapüügil sellise ülisuure molekulmassiga polüetüleenkiust valmistatud kalakotiga mõrra kasutusele võtmist, mille suu on varustatud selekteeriva paneeliga ja mis aitab püügivahendit kaitsta hüljeste tekitatud kahjustuste vastu ning takistab hülge sisenemist püügivahendisse;
 • hülgepeleti kasutuselevõtmist mõrra ja kastmõrraga püügil.

Toetust antakse kuni 80% toetatava tegevuse abikõlbulikust maksumusest.

25.09.2020

24. septembril toimus Kärdla kinosaalis MTÜ Hiiukala korraline üldkoosolek.

Üldkoosolek otsustas Hiiumaa kalanduspiirkonna arnegustrateegiasse 2015-2025 sisse viia kaheksa laekunud muudatusettepanekut, muuta 2020. aasta rakenduskava ning kinnitada rakenduskava järgmiseks kaheks aastaks. 

Kolmeaastane ametiaeg sai täis viiel juhatuse liikmel. Üldkoosolek otsustas juhatusse tagasi valida 12 aastat juhatuses olnud Heino Kalmuse ning üheksa aastat juhatuse liikme tööd teinud Indrek Kääramehe, Ants Saarnaki ja Marko Pruuli. Uue juhatuse liikmena alustab Tõnis Teemets.

Lisaks neile on juhatuse liikmeteks Ilmi Aksli ja Andrus Maide, kes valiti ametisse 2018. aasta lõpul. 

Reivisjonikomsijoni otsustati tagasi valida Sirje Jakobson ning uue komisjoni liikmena alustab Liili Eller. 

11.09.2020

MTÜ HIIUKALA ÜLDKOOSOLEK toimub neljapäeval, 24. septembril 2020 kell 18.00 Kärdla kinosaalis (Rookopli 18, Kärdla)

Päevakorras:

 • Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugejate valimine. Koosoleku päevakorra kinnitamine.
 • 2019. aasta majandusaasta aruanne, revisjonikomisjoni arvamuse ärakuulamine, aruande kinnitamine. Aruanne .pdf
 • Strateegia 2020. aasta rakenduskava muutmine. Eelnõu .pdf
 • Strateegia 2021.-2022. aasta rakenduskava kinnitamine. Eelnõu.pdf
 • Juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete tasude kinnitamine 2021. aastaks. Eelnõu .pdf
 • Juhatuse liikmete (5) ja revisjonikomisjoni liikmete (1-3) valimine

2020. aastal lõppevad volitused seitsmest juhatuse liikmest viiel, ning mõlemal revisjonikomisjoni liikmel. Vastavalt määrusele ei tohi juhatuses ühegi huvirühma osakaal ületada 49%, seega saab valida lisaks maksimaalselt ühe eraisikute esindaja või kuni kolm kalandussektori FIE-t (püügiloa omanikud) või kuni kolm kalandussektori välist FIE-t. Juhatuse liikmete kandidaadid palun esitada koos isiku kirjaliku nõusolekuga hiljemalt 23. septembriks info@hiiukala.org või paberkandjal kontorisse. Nõusoleku näidisvorm .doc

 • Muud küsimused

Kõigi liikmete osalemine on oluline! Vajadusel on võimalik koosolekul osalema volitada esindajat. Volikirja näidis .doc

10.09.2020
Suuremõisa tiikidel on äsja valminud uued haugi kudealad. Hiiukala korraldab Vananaistesuve raames, pühapäeval 20. septembril, algusega kell 13.00 Suuremõisa lossi ees haugi kudemist ning eluringi tutvustava ringkäigu koos lektor Arvo Tuvikesega Maaülikoolist.
 
Ringkäigule järgneb juturing vähese kohvi ja suupistetega Suuremõisa lossis, viimase eest hoolitseb kohvik Padakonn.
 
Ürituse toimumist toetab Euroopa Merendus- ja Kalandusfond meetmest Algatusrühma koostöötegevused ning on osalejatele tasuta. Info tel 56941855 Tuuli Tammla