Avaleht

<< <  Lehekülg 2/90  > >>

28.09.2018

SEMINAR ON JÄRELVAADATAV SIIT

Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi kalanduse teabekeskus korraldas kormoranide ja kalanduse konflikti teemalise seminari 8. novembril 2018 Tallinnas. 

Kohtumise eesmärgiks oli edastada teaduslikult tõestatud informatsiooni kormoranide mõjust kalapopulatsioonidele.  

 Seminaril käsitletud teemad ning teadlaste esitlusslaidid avanevad allolevatel linkidel:

08.09.2018

Merepääste õppepäev rannakaluritele

Koht: Kärdla sadam

Aeg: 21.09.2018, kell 15.00

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi meetme "Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine”
 
Projekt: Merepääste võimekuse tõstmine Käina vallaga piirneval merealal 
01.08.2018

Käesoleval aastal on Hiiukalal koostööprojektide raames toimumas õppereis Gotlandile koos Läänemaa Rannakalanduse Seltsiga 31. augustist kuni 6. septembrini 2018

Osalema on oodatud liikmed. Reisile registreerumine toimub 30. juulist kuni 6. augustini 2018. Täpsem teave info@hiiukala.org või telefonil 5694 1855.

28.06.2018

2018. aasta II taotlusvooru võetakse projektitaotlusi vastu 20. septembrist kuni 3. oktoobrini Hiiukala büroos Vabrikuväljak 1.

Avatud on neli Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegiaga 2015-2025 ettenähtud tegevussuunda. Kalasadamate uuendamise tegevussuuna järgmine taotlusvoor avaneb 2019 aasta kevadel.

Rakenduskava-järgne tegevussuundade maht jaotub alljärgnevalt:

 

2018 maht EUR*

2018 I taotlusvoor EUR**

2018 II taotlusvoor EUR

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine

97 674,01

14 739,64

82 934,37

Majandustegevuse mitmekesistamine

187 533,50

62 094,94

125 438,56

Koelmualade loomine või taastamine

102 191,55

0

102 191,55

Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine

187 898,65

101 858,66

86 039,99

 

575 297,71

178 693,24

396 604,47

*koos 2017 aasta jäägiga

**summad täpsustuvad peale PRIA otsuse teatavaks saamist

Taotlusvooru infopäev toimub reedel, 7. septembril kell 17.00 Tuuru majas (Vabrikuväljak 1, Kärdla). Infopäeva ettekanne

 Toetuste taotlemise info.