Avaleht

<< <  Lehekülg 2/99  > >>

03.05.2021

Tuulekala festival toimub tänavu trollinguvõistlusena.  kodulehel http://www.hiiukala.org/index.php?page=tuulekala-trolling

 

16.04.2021

MTÜ HIIUKALA ÜLDKOOSOLEK toimub teisipäeval, 18. mail 2021 kell 18.00 Mihkli talumuuseumis Malvaste külas

Päevakorras:

  • Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugejate valimine. Koosoleku päevakorra kinnitamine
  • 2021. aasta taotlusvooru üle 60 000-eurose toetusega projektitaotluste paremusjärjestuse tutvustamine ja kinnitamine
  • MTÜ Hiiukala 2020. aasta majandusaasta aruande tutvustamine, revisjonikomisjoni arvamuse ärakuulamine, aruande kinnitamine.
  • Muud küsimused

Kõigi liikmete osalemine on oluline! Vajadusel on võimalik koosolekul osalema volitada esindajat. (Volikirja näidis .docVolitamisel palun silmas pidada, et vastavalt meetme määrusele ei või paremusjärjestuse hääletusel osaleda paremusjärjestuses oleva taotlusega seotud isikud.

Koosolek toimub katuse all kuid välitingimustes, palun sellega arvestada.

23.02.2021

Peetripäeva 22. veebruari südaööl lõppenud 2021. aasta ainukesse taotlusvooru esitati 24 projektitaotlust kokku 620 000 eurole. Kokku oli taotlusvoorus vahendeid 560 000 eurot, mis tähendab taotlusvooru üldist täituvust 111%.

Enim taotlusi esitati majandustegevuse mitmekesistamise tegevussuunda - üheksa projektitaotlusega taotletakse 108 000 eurot. Meetme täituvuseks on 94,5% ja keskmiseks taotletava toetuse suuruseks on 12 000 eurot. 

Rahaliselt mahukaimasse, kalasadamate tegevussuunda esitati kuus projektitaotlust kokku 371 000 eurole. Kuna vahendeid on meetmes vaid 230 000, siis tegi see meetme täituvuseks 161%. Keskmine projektitaotlus selles tegevussuunas on 62 000 eurot. 

Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi tegevussuunda laekus seitse projektitaotlust kokku 62 000 eurole. Meetme täituvuseks kujunes 76% ja keskmine projektitaotluse suurus on 8 800 eurot. 

Ühe taotlusega jäid nii kala väärindamise tegevusuund kui kalaliigi eksperimentaalse asustamise tegevussuund. Seevastu kui viimases laekus taotlus pea kogu saadaoleva meetme mahus ehk 78 200 euro ulatuses, siis kala väärindamise tegevussuuna taotlus summas 1 400 eurot täitis meetme mahust vaid 2,5%. 

01.02.2021

MTÜ Hiiukala kutsub sündmuste korraldamise kogemusega ettevõtteid ja ühinguid esitama pakkumust Tuulekala festivali korraldamiseks 29. mail 2021. aastal Orjaku sadamas.

Pakkumusi ootame  23. veebruarini 2021 kirjalikult e-posti teel info@hiiukala.org .

Pakkumus peab vastama tehnilisele kirjeldusele (.pdf). Pakkumuse lahutamatuks osaks on pakkumuse maksumuse vorm (.doc) 

Tuulekala festival on osa koostööprojektist, mida rahastatakse EMKF vahenditest. 

Lisainfo telefonil 5694 1855 või info@hiiukala.org. Varasemate aastate festivalide ülevaate leiab kodulehelt http://www.hiiukala.org/index.php?page=tuulekala-festival

12.01.2021

Kalanduspiirkonna toetuste infopäeval tutvustatakse toetuste taotlemist EMKF meetmest 3.3, mida kureerib MTÜ Hiiukala. Toetust saab taotleda kala töötlemiseks, tegevuste mitmekesistamiseks, kalasadamate uuendamiseks, koelmualade taastamiseks ning sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandiga seotud projektideks. Taotlusvoor toimub 9.-22. veebruar 2021.

Infopäeval tutvustatakse abikõlbulikke kulusid, nõudeid taotlejatele, esitatavaid dokumente ja taotluste esitamise ja menetlemise protsessi.

Infopäev toimub Kärdla kinosaalis ning soovituslik on kanda maski.

Infopäeva ettekande leiad pärast infopäeva toimumist siit.