Avaleht

<< <  Lehekülg 3/94  > >>

01.04.2019

Üle-eestilisel avatud kalasadamate päeval saab tutvuda sadamatega nii väljast- kui ka seestpoolt. Kalasadamates saab maitsta kohalikku kalatoitu, osta kaasa värsket kala ja kalatooteid ning võtta osa kogupereüritusest.

Hiiumaal toimuvad programmid Tärkma ja Roograhu sadamates laupäeval 27. aprillil 8-14. Vaata täpsemalt avatudsadamad.ee

Päeva korraldavad Maaeluministeerium ja Kalanduse Teabekeskus. Päeva korraldamist rahastatakse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist 2014–2020.

22.03.2019

Järgmine MTÜ Hiiukala üldkoosolek toimub neljapäeval 25. aprillil 2019 kell 18.00 Hiiumaa muuseumi pikas majas Vabrikuväljak 8 Kärdla

Päevakorras:

  • Koosoleku päevakorra kinnitamine, koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugejate valimine.
  • Tulemusraamistiku lisavahendite rakenduskava arutelu ja kinnitamine (juhul kui enne üldkoosolekut määratakse käskkirjaga lisavahendid).
  • 2019. aasta esimese taotlusvooru alla 60 000 euro toetusega projektide paremusjärjestuse tutvustamine. Revisjonikomisjoni arvamuse ära kuulamine.
  • Muud küsimused.

Teemasid puudutavad materjalid avanevad lingina päevakorrapunkti juures. Projektide paremusjärjestus selgub pärast hindamiskomisjoni toimumist, ning avaldatakse mahus, mis ei lähe vastuollu Kalandusturu korraldamise seaduse § 8 lõikega 1.

Kõigi liikmete osalemine on oluline! Vajadusel on võimalik koosolekul osalema volitada esindajat. Volikirja näidis alla laadimiseks.

12.03.2019

 

Tähtajaks  esitati ühingule 30 toetustaotlust summas 705 240* eurot. Jagada olev summa 2019 aasta taotlusvoorus on 927 316 eurot.  

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamise või turustamise tegevussuunda  esitati 3 taotlust summas 15 399 eurot. Jagada olev summa on 138 388 eurot.

Majandustegevuste mitmekesistamise tegevussuunale esitati 13 taotlust summas 161 461 eurot. Toetusvõimalusi on 237 928 eurot.

Kalasadamate uuendamise tegevussuunal saabus 4 taotlust summas 256 172 eurot. Toetusvõimalusi on 283 331 eurot.

Koelmualade loomise või taastamise tegevussuunal saabus 2 taotlust summas 134 783 eurot.  Toetusvõimalusi 138 372 eurot.

Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamise tegevussuunal saabus 8 taotlust summas 137 424 eurot. Jagada olev summa on 129 295 eurot.

Projektide paremusjärjestus selgub aprilli teisel poolel. Hindamiskomisjoni koosolek toimub eeldatavalt aprilli teisel  või kolmandal nädalal. 

* numbrid täpsustuvad taotluste tehnilise kontrolli käigus.

07.03.2019

 

MTÜ Hiiukala büroo on kolinud Tuuru maja teisele korrusele, trepist paremat kätt, tuba number 21.

26.02.2019

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi meetme "Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" projektitaotluste vastuvõtt toimub 26. veebruarist kuni 11. märtsini 2019. a.

Avatud on viis Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegiaga 2015-2025 ettenähtud tegevussuunda:

  • kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine
  • majandustegevuse mitmekesistamine
  • kalasadamate uuendamine
  • koelmualade loomine või taastamine
  • sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine

Lisainfo taotlemise ja taotluste hindamise kohta Hiiukala kodulehel

Taotluse sisseandmiseks ja konsultatsiooniks eelnevalt registreeruda info@hiiukala.org,  telefonidel 510 9255 või 5694 1855.

Projektitaotlusi saab tuua väljakuulutatud taotlusvooru ajal MTÜ Hiiukala büroosse Vabrikuväljak 1 Kärdlas (Tuuru maja) tuba 21 (II korrusel) E-R 10.00-17.00 (soovitav aeg eelnevalt kokku leppida), või saata (täht)postiga või e-postiga info@hiiukala.org. Postiga saatmisel läheb arvesse postitempli kuupäev, e-postiga saadetud taotlused peavad olema kohal hiljemalt taotluste vastuvõtmise viimasel päeval kell 17.00.