Avaleht

<< <  Lehekülg 3/89  > >>

14.12.2017

Kõpu poolsaare tipus Ristna tuletorni ja Surfiparadiisi viival teel, Hirmuste-Ristna teeristis näed tee ääres kahte maja. Suuremas majas toimub meie seekordne kohtumine.

Võtame aasta kokku ja vahetame muud olulist infot.

Osalemisest teatamine toimub veebivormil kuni 3. jaanuari südaööni (pane kirja ka kaaslane):  

Neil, kes soovivad kohale tulla  meie poolt tellitud bussiga, palume märkida registreerumisvormil koht kust soovite bussi peale tulla. Saadame bussi väljumisaja koos bussijuhi numbriga Teile SMSiga peale 3. jaanuari.

Osalemise tasu 10.  jaanuarini 20 eurot  inimese kohta, mille eest saab kõhutäie süüa ning kohvi ja magusat. Tuua Hiiukala kontorisse (Vabrikuväljak 1, Kärdla). Osavõtutasu saab tasuda ka sularahas Hõbekala külalistemajas, siis on maksumuseks 25 eurot.

Lisainfo: Kaja Hiis-Rinne tel 5694 1855

14.12.2017

2018. aasta I taotlusvooru võetakse projektitaotlusi vastu 27. veebruarist kuni 12. märtsini.

Avatud on kõik Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegiaga 2015-2025 ettenähtud tegevussuunad.

Taotlusvooru infopäeva toimumise aeg on täpsustamisel.

 

Rakenduskava-järgne tegevussuundade maht jaotub alljärgnevalt:

 

2018 maht EUR

2017 jäägid EUR

kokku EUR

Kalatoodete väärindamine või turustamine

77 653,47                

20 020,54

97 674,01

Majandustegevuse mitmekesistamine

166 400,30              

21 133,20

187 533,50

Kalasadamate uuendamine

166 400,30              

5 551,61   

171 951,91

Koelmualade loomine või taastamine

44 373,41

57 818,14

102 191,55

Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine

99 840,18

88 058,47

187 898,65

 

554 667,66

192 581,96

747 249,62

16.10.2017

MTÜ Hiiukala üldkoosolek toimub neljapäeval 16. novembril kell 18 Tuuru majas Vabrikuväljak 1 Kärdlas

Päevakorras:

  1. 2018. aasta rakenduskava arutelu ja kinnitamine. Rakenduskava eelnõu .pdf
  2. Juhatuse liikmete tasude kinnitamine 2018. aastaks
  3. Põhikirja muutmine. Eelnõu .pdf
  4. Hindamiskomisjoni liikmete valimine ja kinnitamine 2018. ja 2019. aastaks.

Materjalid kättesaadavad kodulehel. Kõigi liikmete osalemine on oluline.  Vajadusel on võimalik volitada. Volikirja näidis .rtf

10.10.2017

MTÜ Hiiukala kuulutas välja konkursi tegevjuhi kohale asendaja leidmiseks. Konkursil kandideeris seitse inimest. Esmaspäevasel juhatuse koosolekul otsustas juhatus Kaja Hiis-Rinne kasuks, kes seni töötas sihtasutuses Tuuru mittetulundusühingute nõustajana. Varasemast on Kajal Kärdla linnavalitsuse osakonnajuhataja ning Hiiumaa ametikooli õpetaja kogemus.

Hiiukala töös on Kaja panustanud vabatahtlikuna juba päris pikka aega - nii Tuulekala festivalil trollinguliste registreerimislaua taga kui kohvikutepäeval kalakohvikus kaasa lüües, aga näiteks ka strateegia osaledes strateegia koostamise juhtrühmas või esindades Grüne Woche messil Hiiumaa kalanduspiirkonda.

15.09.2017
MTÜ Hiiukala kuulutab välja konkursi täiskohaga tegevjuhi ametikoha täitmiseks ajutiselt äraoleva töötaja asendamise ajaks

Tegevjuhi põhiülesanneteks on: Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegias ette nähtud tegevuste koordineerimine, projektitaotluste vastuvõtu ja hindamise korraldamine, taotlejate 
nõustamine, büroo igapäevatöö ja asjaajamise korraldamine, kodulehe haldamine, ühingu koosolekute ning muude ürituste korraldamine, koosolekute protokollimine, tööga seotud koolitustel ja infopäevadel osalemine, koostööprojektide algatamine ning läbiviimine.

Hea kandidaat : on kesk-, keskeri või kõrgharidusega; valdab eesti ja inglise keelt; on arvutiga sinasõber, omab autojuhilube; on hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskusega ning algatusvõimeline; talub pinget, orienteerub seadusandluses ja omab valmisolekut käia töölähetustel.

Kasuks tuleb: varasem töökogemus Euroopa Liidu fondidega ning isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

Omalt pooolt pakume: konkurentsivõimelist palka, vastutusrikast ja vaheldust pakkuvat tööd, enesetäiendamise võimalusi.

Tööle asumise aeg hiljemalt 6. novembril 2017. a.

CV koos motivatsioonikirjaga saata e-postile info@hiiukala.org hiljemalt 29. septembriks 2017. a.