Avaleht

<< <  Lehekülg 3/94  > >>

25.05.2019

2019. aasta Tuulekala trollingu tulemused

Laste õngitsemisvõistluse tulemused

02.05.2019

Reedel, 31. mail 2019 kell 18.00 toimub MTÜ HIIUKALA ÜLDKOOSOLEK Hiiumaa muuseumi pikas majas Vabrikuväljak 8 Kärdla

Päevakorras:

  1. Koosoleku päevakorra kinnitamine, koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugejate valimine
  2. 2019. aasta esimese taotlusvooru koelmualade loomise või taastamise tegevussuuna projektitaotluste paremusjärjetuse tutvustamine ja kinnitamine.

Teemasid puudutavad materjalid kodulehel hiiukala.org. Kõigi liikmete osalemine on oluline! Vajadusel on võimalik koosolekul osalema volitada esindajat. Volikirja näidis alla laadimiseks.

01.04.2019

Üle-eestilisel avatud kalasadamate päeval saab tutvuda sadamatega nii väljast- kui ka seestpoolt. Kalasadamates saab maitsta kohalikku kalatoitu, osta kaasa värsket kala ja kalatooteid ning võtta osa kogupereüritusest.

Hiiumaal toimuvad programmid Tärkma ja Roograhu sadamates laupäeval 27. aprillil 8-14. Vaata täpsemalt avatudsadamad.ee

Päeva korraldavad Maaeluministeerium ja Kalanduse Teabekeskus. Päeva korraldamist rahastatakse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist 2014–2020.