Avaleht

<< <  Lehekülg 3/93  > >>

12.03.2019

 

Tähtajaks  esitati ühingule 30 toetustaotlust summas 705 240* eurot. Jagada olev summa 2019 aasta taotlusvoorus on 927 316 eurot.  

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamise või turustamise tegevussuunda  esitati 3 taotlust summas 15 399 eurot. Jagada olev summa on 138 388 eurot.

Majandustegevuste mitmekesistamise tegevussuunale esitati 13 taotlust summas 161 461 eurot. Toetusvõimalusi on 237 928 eurot.

Kalasadamate uuendamise tegevussuunal saabus 4 taotlust summas 256 172 eurot. Toetusvõimalusi on 283 331 eurot.

Koelmualade loomise või taastamise tegevussuunal saabus 2 taotlust summas 134 783 eurot.  Toetusvõimalusi 138 372 eurot.

Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamise tegevussuunal saabus 8 taotlust summas 137 424 eurot. Jagada olev summa on 129 295 eurot.

Projektide paremusjärjestus selgub aprilli teisel poolel. Hindamiskomisjoni koosolek toimub eeldatavalt aprilli teisel  või kolmandal nädalal. 

* numbrid täpsustuvad taotluste tehnilise kontrolli käigus.

07.03.2019

 

MTÜ Hiiukala büroo on kolinud Tuuru maja teisele korrusele, trepist paremat kätt, tuba number 21.

26.02.2019

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi meetme "Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" projektitaotluste vastuvõtt toimub 26. veebruarist kuni 11. märtsini 2019. a.

Avatud on viis Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegiaga 2015-2025 ettenähtud tegevussuunda:

  • kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine
  • majandustegevuse mitmekesistamine
  • kalasadamate uuendamine
  • koelmualade loomine või taastamine
  • sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine

Lisainfo taotlemise ja taotluste hindamise kohta Hiiukala kodulehel

Taotluse sisseandmiseks ja konsultatsiooniks eelnevalt registreeruda info@hiiukala.org,  telefonidel 510 9255 või 5694 1855.

Projektitaotlusi saab tuua väljakuulutatud taotlusvooru ajal MTÜ Hiiukala büroosse Vabrikuväljak 1 Kärdlas (Tuuru maja) tuba 21 (II korrusel) E-R 10.00-17.00 (soovitav aeg eelnevalt kokku leppida), või saata (täht)postiga või e-postiga info@hiiukala.org. Postiga saatmisel läheb arvesse postitempli kuupäev, e-postiga saadetud taotlused peavad olema kohal hiljemalt taotluste vastuvõtmise viimasel päeval kell 17.00. 

12.02.2019

Toimumisaeg: 21.02.2019 kell 12.00 – 17.00

Toimumiskoht: Kärdlas Hiiumaa Muuseumi Pikas Majas,  Vabrikuväljak 8

 

Kalanduse teabekeskus koostöös Keskkonnainspektsiooni, Keskkonnaameti ja Mittetulundusühinguga Hiiukala korraldab 21. veebruaril  2019 algusega kell 12 Hiiumaal Kärdlas kalanduse õigusakte, kalade väärindamist ja EMKF meetme "Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" toetuste taotlemist tutvustava  teabepäeva.

Teabepäev on suunatud Hiiumaa kalanduspiirkonna kutselistele kaluritele ja kalandusettevõtjatele, kõigile valdkonnast huvitunuile.

Teemad. Lektorid

12.00 Kalanduse õigusakte tutvustavad Keskkonnainspektsiooni ja Keskkonnaameti  esindajad

Keskkonnainspektsinspektsiooni esindaja ettekanne

13.00 Väiketootmiseks sobivad tehnoloogilised võtted kala väärindamisel (lektor kalanduse konsultant Els Ulman- Kuuskman). Esitlus

14.30 Sirutuspaus

15.00 Projektitoetuse taotlemine kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamise meetmest (Maaeluministeeriumi kalanduse arengu büroo nõunik, Liis Reinma). Esitlus

16.00 Soovitused projektitoetuste taotlejatele (Hiiukala esindaja, Kaja Hiis-Rinne). Esitlus

Teabepäeval osalemine on huvilistele tasuta, registreerumine kohapeal.

 

Korraldus on toetatud "Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 rakenduskava" meetme 1.3 "Teadlaste ja kalurite koostöötoetus" ja meetme 3.2 "Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" vahenditest.

24.01.2019

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi meetme "Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" projektitaotluste vastuvõtt toimub 26. veebruarist kuni 11. märtsini 2019. a.

Avatud on viis Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegiaga 2015-2025 ettenähtud tegevussuunda:

  • kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine
  • majandustegevuse mitmekesistamine
  • kalasadamate uuendamine
  • koelmualade loomine või taastamine
  • sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine

Lisainfo taotlemise ja taotluste hindamise kohta Hiiukala kodulehel

Taotluse sisseandmiseks ja konsultatsiooniks eelnevalt registreeruda info@hiiukala.org või telefonil 5694 1855.

Taotluste vastuvõtt toimub MTÜ Hiiukala büroos Vabrikuväljak 1 Kärdlas, tööpäeviti kell 10-17, kirja või  e-posti teel.

Meetmeid ja taotlemist tutvustav infopäev toimub neljapäeval 21. veebruaril algusega kell 12.00  Hiiumaa muuseumi Pika Maja saalis (Vabrikuväljak 8, Kärdla). Päevakava.

Taotlusvooru tutvustav ettekanne

Rakenduskava-järgne tegevussuundade maht jaotub alljärgnevalt:

 Toetatavad tegevussuunad

2019 aasta maht EUR

Eelmiste aastate jäägid EUR*

Kokku

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine

63 317,04

75 071,37

138 388,41

Majandustegevuse mitmekesistamine

135 679,37

102 249,48

237 928,85

Kalasadamate uuendamine

135 679,37

 

147 651,91

283 331,28

Koelmualade loomine või taastamine

36 181,17

102 191,55

138 372,72

Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine

81 407,62

47 887,49

129 295,11

 

452 264,57

475 051,80

927 316,37

*summad täpsustuvad peale PRIA otsuse teatavaks saamist