Avaleht

<< <  Lehekülg 3/93  > >>

26.02.2019

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi meetme "Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" projektitaotluste vastuvõtt toimub 26. veebruarist kuni 11. märtsini 2019. a.

Avatud on viis Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegiaga 2015-2025 ettenähtud tegevussuunda:

  • kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine
  • majandustegevuse mitmekesistamine
  • kalasadamate uuendamine
  • koelmualade loomine või taastamine
  • sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine

Lisainfo taotlemise ja taotluste hindamise kohta Hiiukala kodulehel

Taotluse sisseandmiseks ja konsultatsiooniks eelnevalt registreeruda info@hiiukala.org,  telefonidel 510 9255 või 5694 1855.

Projektitaotlusi saab tuua väljakuulutatud taotlusvooru ajal MTÜ Hiiukala büroosse Vabrikuväljak 1 Kärdlas (Tuuru maja) tuba 21 (II korrusel) E-R 10.00-17.00 (soovitav aeg eelnevalt kokku leppida), või saata (täht)postiga või e-postiga info@hiiukala.org. Postiga saatmisel läheb arvesse postitempli kuupäev, e-postiga saadetud taotlused peavad olema kohal hiljemalt taotluste vastuvõtmise viimasel päeval kell 17.00. 

12.02.2019

Toimumisaeg: 21.02.2019 kell 12.00 – 17.00

Toimumiskoht: Kärdlas Hiiumaa Muuseumi Pikas Majas,  Vabrikuväljak 8

 

Kalanduse teabekeskus koostöös Keskkonnainspektsiooni, Keskkonnaameti ja Mittetulundusühinguga Hiiukala korraldab 21. veebruaril  2019 algusega kell 12 Hiiumaal Kärdlas kalanduse õigusakte, kalade väärindamist ja EMKF meetme "Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" toetuste taotlemist tutvustava  teabepäeva.

Teabepäev on suunatud Hiiumaa kalanduspiirkonna kutselistele kaluritele ja kalandusettevõtjatele, kõigile valdkonnast huvitunuile.

Teemad. Lektorid

12.00 Kalanduse õigusakte tutvustavad Keskkonnainspektsiooni ja Keskkonnaameti  esindajad

Keskkonnainspektsinspektsiooni esindaja ettekanne

13.00 Väiketootmiseks sobivad tehnoloogilised võtted kala väärindamisel (lektor kalanduse konsultant Els Ulman- Kuuskman). Esitlus

14.30 Sirutuspaus

15.00 Projektitoetuse taotlemine kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamise meetmest (Maaeluministeeriumi kalanduse arengu büroo nõunik, Liis Reinma). Esitlus

16.00 Soovitused projektitoetuste taotlejatele (Hiiukala esindaja, Kaja Hiis-Rinne). Esitlus

Teabepäeval osalemine on huvilistele tasuta, registreerumine kohapeal.

 

Korraldus on toetatud "Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 rakenduskava" meetme 1.3 "Teadlaste ja kalurite koostöötoetus" ja meetme 3.2 "Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" vahenditest.

24.01.2019

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi meetme "Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" projektitaotluste vastuvõtt toimub 26. veebruarist kuni 11. märtsini 2019. a.

Avatud on viis Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegiaga 2015-2025 ettenähtud tegevussuunda:

  • kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine
  • majandustegevuse mitmekesistamine
  • kalasadamate uuendamine
  • koelmualade loomine või taastamine
  • sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine

Lisainfo taotlemise ja taotluste hindamise kohta Hiiukala kodulehel

Taotluse sisseandmiseks ja konsultatsiooniks eelnevalt registreeruda info@hiiukala.org või telefonil 5694 1855.

Taotluste vastuvõtt toimub MTÜ Hiiukala büroos Vabrikuväljak 1 Kärdlas, tööpäeviti kell 10-17, kirja või  e-posti teel.

Meetmeid ja taotlemist tutvustav infopäev toimub neljapäeval 21. veebruaril algusega kell 12.00  Hiiumaa muuseumi Pika Maja saalis (Vabrikuväljak 8, Kärdla). Päevakava.

Taotlusvooru tutvustav ettekanne

Rakenduskava-järgne tegevussuundade maht jaotub alljärgnevalt:

 Toetatavad tegevussuunad

2019 aasta maht EUR

Eelmiste aastate jäägid EUR*

Kokku

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine

63 317,04

75 071,37

138 388,41

Majandustegevuse mitmekesistamine

135 679,37

102 249,48

237 928,85

Kalasadamate uuendamine

135 679,37

 

147 651,91

283 331,28

Koelmualade loomine või taastamine

36 181,17

102 191,55

138 372,72

Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine

81 407,62

47 887,49

129 295,11

 

452 264,57

475 051,80

927 316,37

*summad täpsustuvad peale PRIA otsuse teatavaks saamist
04.01.2019


MTÜ Hiiukala kutsub sündmuste korraldamise kogemusega ettevõtteid, ühinguid esitama pakkumust Tuulekala festivali korraldamiseks 25. mail 2019. aastal Orjaku sadamas.

Pakkumus esitada  22. jaanuariks 2019 Vabrikuväljak 1, 92411 Kärdla või saata info@hiiukala.org.

Pakkumuse tehniline kirjeldus 

Pakkumuse maksumuse vorm


Pakkumus on osa planeeritavast koostööprojektist, mida rahastatakse EMKF vahenditest.

                 

02.01.2019

Võtame aasta kokku ja vahetame muud olulist infot.

Suuremõisa lossis on  samal ajal avatud näitused  "Ettevõtlikud Hiiumaa inimesed", "Suuremõisa veski"  ja Tiiu Valdma vaibad.

Osalemise tasu 10.  jaanuarini 20 eurot  inimese kohta, mille eest saab külmi suupisteid ja sooja roa ning kohvi ja magusat. Tuua Hiiukala kontorisse (Vabrikuväljak 1, Kärdla). Osavõtutasu saab tasuda sularahas Suuremõisa lossis, siis on maksumuseks 25 eurot.

Registreerumine toimub kuni 7. jaanuari südaööni (pane kirja ka kaaslane). Registreerimise vorm.

Neile, kes soovivad kohale tulla  meie poolt tellitud bussiga, palume märkida registreerumisvormil koht kust soovite bussi peale tulla. Saadame bussi väljumisaja koos bussijuhi numbriga Teile SMSiga peale 8. jaanuaril.

Täpsem teave info@hiiukala.org või telefonil 5694 1855