Avaleht

<< <  Lehekülg 3/88  > >>

16.10.2017

MTÜ Hiiukala üldkoosolek toimub neljapäeval 16. novembril kell 18 Tuuru majas Vabrikuväljak 1 Kärdlas

Päevakorras:

  1. 2018. aasta rakenduskava arutelu ja kinnitamine. Rakenduskava eelnõu .pdf
  2. Juhatuse liikmete tasude kinnitamine 2018. aastaks
  3. Põhikirja muutmine. Eelnõu .pdf
  4. Hindamiskomisjoni liikmete valimine ja kinnitamine 2018. ja 2019. aastaks.

Materjalid kättesaadavad kodulehel. Kõigi liikmete osalemine on oluline.  Vajadusel on võimalik volitada. Volikirja näidis .rtf

10.10.2017

MTÜ Hiiukala kuulutas välja konkursi tegevjuhi kohale asendaja leidmiseks. Konkursil kandideeris seitse inimest. Esmaspäevasel juhatuse koosolekul otsustas juhatus Kaja Hiis-Rinne kasuks, kes seni töötas sihtasutuses Tuuru mittetulundusühingute nõustajana. Varasemast on Kajal Kärdla linnavalitsuse osakonnajuhataja ning Hiiumaa ametikooli õpetaja kogemus.

Hiiukala töös on Kaja panustanud vabatahtlikuna juba päris pikka aega - nii Tuulekala festivalil trollinguliste registreerimislaua taga kui kohvikutepäeval kalakohvikus kaasa lüües, aga näiteks ka strateegia osaledes strateegia koostamise juhtrühmas või esindades Grüne Woche messil Hiiumaa kalanduspiirkonda.

15.09.2017
MTÜ Hiiukala kuulutab välja konkursi täiskohaga tegevjuhi ametikoha täitmiseks ajutiselt äraoleva töötaja asendamise ajaks

Tegevjuhi põhiülesanneteks on: Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegias ette nähtud tegevuste koordineerimine, projektitaotluste vastuvõtu ja hindamise korraldamine, taotlejate 
nõustamine, büroo igapäevatöö ja asjaajamise korraldamine, kodulehe haldamine, ühingu koosolekute ning muude ürituste korraldamine, koosolekute protokollimine, tööga seotud koolitustel ja infopäevadel osalemine, koostööprojektide algatamine ning läbiviimine.

Hea kandidaat : on kesk-, keskeri või kõrgharidusega; valdab eesti ja inglise keelt; on arvutiga sinasõber, omab autojuhilube; on hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskusega ning algatusvõimeline; talub pinget, orienteerub seadusandluses ja omab valmisolekut käia töölähetustel.

Kasuks tuleb: varasem töökogemus Euroopa Liidu fondidega ning isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

Omalt pooolt pakume: konkurentsivõimelist palka, vastutusrikast ja vaheldust pakkuvat tööd, enesetäiendamise võimalusi.

Tööle asumise aeg hiljemalt 6. novembril 2017. a.

CV koos motivatsioonikirjaga saata e-postile info@hiiukala.org hiljemalt 29. septembriks 2017. a.
28.08.2017

MTÜ Hiiukala büroo on suletud seoses õppereisiga Islandile vahemikus 30. august kuni 6. september. Kiiretes küsimustes kontakteeruda juhatuse esimehe Heino Kalmusega 5240768.

01.08.2017
MTÜ Hiiukala tegevjuht on puhkusel 2.-25. augustini ning MTÜ Hiiukala kontor on sel ajal suletud. Kontakti saab võtta e-posti või kiiremate asjade puhul telefonitsi.