Avaleht

<< <  Lehekülg 3/89  > >>

08.02.2018

 

Toimumisaeg: 15.02.2018 kell 13.00 –16.30

Toimumiskoht: Kärdlas Tuuru Majas Vabrikuväljak 1

 

Kalanduse teabekeskus koostöös Keskkonnainspektsiooniga korraldab 15. veebruaril algusega kell 13 Hiiumaal Kärdlas kalanduse õigusakte tutvustava teabepäeva .

Teabepäev on suunatud Hiiumaa kalanduspiirkonna kutselistele kaluritele ja kalandusettevõtjatele, kõigile valdkonnast huvitunuile.

Teemad. Lektorid

• 1. märtsil 2018 jõustuv kala kaalumist sätestav määrus. Mõrdade vahekauguste mõõtmine. Hiiumaa rannikumeres kasutatavate lõkspüüniste ehitus. Kala müük lõpptarbijale sadamas. – Keskkonnainspektsiooni esindaja

Esitluse slaidid

• Väikestes kogustes kalamüük oma tarbeks otse tarbijale. Üleandmisdeklaratsiooni vormistamine – Ain Soome, Maaeluministeeriumi kalamajandusosakonna juhataja. 

Rannapüügi andmete esitamise elektrooniline rakendus. PERKKeno Kaasiksoo, Maaeluministeeriumi kalamajandusosakonna nõunik

Esitluse slaidid

Teabepäeval osalemine on huvilistele tasuta, registreerumine kohapeal.


Korraldus on toetatud "Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 rakenduskava"
meetme 1.3 "Teadlaste ja kalurite koostöötoetus" vahenditest

 

02.02.2018

MTÜ HIIUKALA Infopäev Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi meetme "Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" toetuse taotlejatele

esmaspäeval, 5. veebruar kell 14.00 Kärdlas, Tuuru majas

Päevakava

13.45 Registreerumine

14.00 Millest lähtuda sadama projekteerimisel? - Sadamat kasutavate aluste mõõtmed, nn projektlaev. Sissesõidutee ja sadama sügavus. - Kasutajate soovid ja vajadused, et sadam oleks mugav ja praktiline (manööverdusruum, kaide kõrgused, pinnakatted, elekter-vesi jms). - Kui kaua peaks sadam sellisena sobima, millised on võimalused tulevikus muudatusi teha. Navigatsioonimärgistuse projekteerimisest. - Reglementeeritud (ametlikud, kaardil) ja reglementeerimata (isetehtud) märgid. - Märgistuse projekti vajalikkusest ja kooskõlastamisest Veeteede Ametiga. Nutimere rakendus jt kasulikud andmebaasid - Liina Härm

Ettekande märkmed

15.00 Kalanduspiirkonna toetuste info. Kalasadamate uuendamise tegevussuund - Kaja Hiis-Rinne

15:45 Kohvipaus

16.00 Kalanduspiirkonna toetuste info. Tähtajad, taotluse koostamine ja kordumakippuvad vead - Kaja Hiis-Rinne

Ettekanne

17.00 Orienteeruv lõpp

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi meetme "Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" projektitaotluste vastuvõtt toimub 27. veebruarist kuni 12. märtsini 2018. a. järgmistes tegevussuundades:

  • kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine
  • majandustegevuse mitmekesistamine
  • kalasadamate uuendamine
  • koelmualade loomine või taastamine
  • sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine

 

Täiendav info:

Kaja Hiis-Rinne

info@hiiukala.org

5694 1855

02.01.2018

MTÜ Hiiukala kutsub sündmuste korraldamise kogemusega ettevõtteid, ühinguid esitama pakkumust Tuulekala festivali korraldamiseks 26. mail 2018. aastal Orjaku sadamas.

Pakkumuse eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on madalam lihthanke piirmäärast. Pakkumus peab sisaldama tehnilises  kirjelduses loetletut ning palume vormistada see juuresoleval pakkumuse ja maksumuse vormil

Palume pakkumus saata hiljemalt 29. jaanuariks 2018 Vabrikuväljak 1, 92411 Kärdla või info@hiiukala.org. Pakkumus on osa planeeritavast koostööprojektist, mida rahastatakse EMKF vahenditest.

Täiendav info:

Kaja Hiis-Rinne

info@hiiukala.org

5694 1855

28.12.2017

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi meetme "Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" projektitaotluste vastuvõtt toimub 27. veebruarist kuni 12. märtsini 2018. a. järgmistes tegevussuundades:

  • kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine
  • majandustegevuse mitmekesistamine
  • kalasadamate uuendamine
  • koelmualade loomine või taastamine
  • sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine

Meetmeid ja taotlemist tutvustav infopäev toimub esmaspäeval 5. veebruaril algusega kell 14.00  Tuuru majas (Vabrikuväljak 1, Kärdla). Päevakava

 

Lisainfo taotlemise ja taotluste hindamise kohta Hiiukala kodulehel

Taotluse sisseandmiseks ja konsultatsiooniks eelnevalt registreeruda info@hiiukala.org või telefonil 5694 1855.

Taotluste vastuvõtt toimub MTÜ Hiiukala büroos Vabrikuväljak 1 Kärdlas, tööpäeviti kell 10-17, kirja või  e-posti teel.

 

Rakenduskava-järgne tegevussuundade maht jaotub alljärgnevalt:

 

2018 maht EUR

2017 jäägid EUR

kokku EUR

Kalatoodete väärindamine või turustamine

77 653,47                

20 020,54

97 674,01

Majandustegevuse mitmekesistamine

166 400,30              

21 133,20

187 533,50

Kalasadamate uuendamine

166 400,30              

5 551,61   

171 951,91

Koelmualade loomine või taastamine

44 373,41

57 818,14

102 191,55

Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine

99 840,18

88 058,47

187 898,65

 

 

14.12.2017

Kõpu poolsaare tipus Ristna tuletorni ja Surfiparadiisi viival teel, Hirmuste-Ristna teeristis näed tee ääres kahte maja. Suuremas majas toimub meie seekordne kohtumine.

Võtame aasta kokku ja vahetame muud olulist infot.

Osalemisest teatamine toimub veebivormil kuni 3. jaanuari südaööni (pane kirja ka kaaslane):  

Neil, kes soovivad kohale tulla  meie poolt tellitud bussiga, palume märkida registreerumisvormil koht kust soovite bussi peale tulla. Saadame bussi väljumisaja koos bussijuhi numbriga Teile SMSiga peale 3. jaanuari.

Osalemise tasu 10.  jaanuarini 20 eurot  inimese kohta, mille eest saab kõhutäie süüa ning kohvi ja magusat. Tuua Hiiukala kontorisse (Vabrikuväljak 1, Kärdla). Osavõtutasu saab tasuda ka sularahas Hõbekala külalistemajas, siis on maksumuseks 25 eurot.

Lisainfo: Kaja Hiis-Rinne tel 5694 1855