Avaleht

<< <  Lehekülg 3/96  > >>

31.03.2020

30. märtsi südaööl lõppenud taotlusvooru laekus esialgsetel andmetel kokku 25 projektitaotlust kogusummas 403 100 eurot. Kõigi viie tegevussuuna maht kokku oli 521 700 eurot, seega on taotlusvooru keskmiseks täituvuseks 77,27%. 

Kõige tagasihoidlikumalt laekus taotlusi kala väärindamise tegevussuunda - kaks taotlust kogusummas 7 900 eurot. Arvuliselt ja kogusummas oli suurima osalusega mitmekestamise tegevusuund, kuhu laekus 10 projektitaotlust kogusummas 166 200 eurot. Kahe taotlusega jäid nii kalasadamate uuendamise tegevussuund (toetuste summa 58 600 eurot) kui ka koelmute taastamise tegevussuund (toetuste summa 31 200 eurot). Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi tegevussuunda laekus üheksa taotlust kogusummas 139 200 eurot, tegevusuuna täituvuseks tuli 111%.

Järgmisena läbivad taotlused esialgse kontrolli, ning vajadusel on võimalik taotlusi parandada ja lisadokumente esitada. Seejärel kinnitab MTÜ Hiiukala juhatus hindamisele minevad taotlused, misjärel asub 11-liikmeline hindamiskomisjon taotlustega tutvuma ning varaseimalt 14 päeva järel ka hindama. 

30.03.2020

Koostöös Keskkonnainspektsiooniga oleme lisanud kalapüügieeskirja lisades toodud hooajalised suudmete piirangualade kaardid Hiiukala kodulehele. Kaardid on leitavad alajaotusest Materjalid -> Kalapüügiga seonduv -> Hiiumaa vooluveekogude suudmete püügipiirangute kaardid

Tähelepanelikku kasutamist!

13.01.2020

MTÜ Hiiukala üldkoosoleku otsuse kohaselt toimub järgmine taotlusvoor märtsis. Eelinfo kohaselt võetakse taotlus vastu e-PRIA keskkonnas 17.-30. märtsini

Tegevussuundade jaoks on planeeritud vahendeid alljärgnevalt:

  1. Kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine 107 370,43 eurot
  2. Majandustegevuse mitmekesistamine 165 711,09 eurot
  3. Kalasadamate uuendamine 90 965,94 eurot
  4. Koelmualade loomine või taastamine ja kalaliigi veekogusse asustamine riikliku majanduskava alusel 31 232,46 eurot
  5. Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine 126 398,30 eurot

Taotlemise kohta loe lähemalt alajaotusest "Toetuse taotlemine".

Enne taotlusvooru algust reedel 28. veebruaril 2020 toimub endises Maavalitsuse saalis Leigri väljak 5 Kärdlas infopäev algusega kell 15.00, kus tutvustatakse taotlemist, abikõlbulikke kulusid e-pria kasutamist jm. 

12.01.2020

MTÜ Hiiukala korraldab INFOPÄEVA kaluritele ja teistele taotlejatele reedel 28. veebruaril kell 15.00 endise Maavalitsuse saalis (Leigri väljak 5 II korrus).

15.00 Ülevaade kalanduspiirkonna toetustest, nõuetest taotlejale ja taotlusele ning projektitaotluse esitamisest läbi e-PRIA.

16.00 Keskkonnainspektsioon annab ülevaate kalandusvaldkonna õigusaktidest ning vastab küsimustele.

Eelnev registreerimine ei ole vajalik. Lisainfo: info@hiiukala.org ja 56941855

INFOPÄEVA ETTEKANNE .pdf

12.01.2020

Hiiukala kutsub sündmuste korraldamise kogemusega ettevõtteid ja ühinguid esitama pakkumust Tuulekala festivali korraldamiseks 30. mail 2020. aastal Orjaku sadamas.

Pakkumusi ootame  7. veebruarini 2020 kirjalikult e-posti teel info@hiiukala.org või Vabrikuväljak 1, 92411 Kärdla.

Pakkumus peab vastama tehnilisele kirjeldusele (.pdf). Pakkumuse lahutamatuks osaks on pakkumuse maksumuse vorm (.doc) 

Pakkumus on osa planeeritavast koostööprojektist, mida rahastatakse EMKF vahenditest. 

tuulekala festival