Avaleht

<< <  Lehekülg 89/93  > >>

22.05.2009

Tänavu aprillis-mais viis MTÜ Hiiukala läbi küsitluse Hiiumaa kutseliste kalurite seas, et koguda infot Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia tarvis.

Küsitluslehed saadeti laiali 160 Hiiumaa kutselisele kalurile ja vastuseid laekus 75. Neist selgub, et Hiiumaa kaluri keskmine vanus on 47 aastat. Kalurite vanusegruppidesse jagunemine on päris ühtlane, mõnevõrra vähem on alla 30- ja üle 60aastaseid kalureid.

15.05.2009

Kalamehed ütlesid, et rääkigu ma ära kõik nii nagu oli.

Oli aga nii, et MTÜ Hiiukala liikmed otsustasid tänavu maipühade aegu teha õppereisi Rootsi kuningriiki. Sihtkohaks Ölandi saar ja Karlskrona. Mõlemad päevatee kaugusel pealinnast. Aga ei olnud see niisama lõbureis meil, vaid läksime Rootsi kolleegidelt tarkust saama. Ja seda saime ka.

14.05.2009

Neljapäeval 21. mail toimub juhatuse koosolek Tuuru majas toas nr 8. Arutusel:

  1. Uue liikme vastuvõtmine
  2. Veeteede Ameti ja väiksemahulise rannapüügi toetuse teabepäevad
  3. Üldkoosoleku toimumisaeg
  4. Muud küsimused
14.05.2009

Taotlusi võetakse vastu juulis 2009.a PRIA Pärnu, Saare, Lääne, Hiiu, Harju ja Ida-Viru maakonna teenindusbüroodes. Taotluste vastuvõtu täpsem aeg teatatakse juuni kuu jooksul.

10.05.2009

16. mail kell 17 avatakse Sõru muuseumis näitus tähistamaks Sõru muuseumi 10. tegevusaastat ja 60. aasta möödumist kalurikolhoosi Sõru kalur asutamisest. Näituse koostamist on toetanud riiklik programm "Saarte pärimuslik kultuurikeskkond 2008-2010", MTÜ Hiiukala ja Kultuurkapital.