Avaleht

<< <  Lehekülg 95/96  > >>

13.02.2009

Esimene kalanduse tegevusgruppide tegevjuhtide ja juhatuse
liikmete ümarlauad toimub 25. veebruaril Põllumajandusministeeriumi (lai tn. 39/41 ) suures saalis kella 11.00 - 14.00.

Teema:
meetme 4.1 määruse muudatuse teemade arutamine ja strateegiate
kooskõlastamise ja hindamisprotsessi tutvustamine.
Ümarlauale registreerumine kuni 23. veebruarini, aadressil jaak@maainfo.ee

26.01.2009

Kutsume MTÜ Hiiukala liikmeid ja teisi huvilisi koolitusele 13. veebruaril kell 17.00 – 20.00 ja 14. veebruaril kell 9.00 – 13.00 Tuuru majja Kärdlasse, Vabrikuväljak 1.

24.01.2009
9 - 10. veebruar toimub Läänemaal, Ridala vallas, Tuuru külas, Altmöisa Külalistemajas, www.altmoisa.ee , Kommunikatsiooni ja rahvusvaheline suhtlemise koolitus.

Koolitusele on oodatud Hiiumaa, Läänemaa, Saaremaa ja Põhja - Eesti lääne piirkondade kalanduse tegevusgruppide juhatuse liikmed ja aktiivrühmade esindajad!

Koolituse viib läbi Koolituskeskus Tõru, Põllumajandusministeeriumi tellimusel ja koostöös Maamajanduse Infokeskuse kalandusvõrgustiku bürooga.

23.01.2009
Projekti „Tehniline abi laevateede süvendamiseks ja rekonstrueerimiseks Lääne-Eesti saarestikus” progressi ja keskkonnamõjude hindamise aruannet tutvustavad koosolekud
Veeteede Amet käivitas veebruaris 2007 projekti „Tehniline abi laevateede süvendamiseks ja rekonstrueerimiseks Lääne-Eesti saarestikus”. Projekti eesmärk on Lääne-Eesti saarestiku laevateede rekonstrueerimise vajaduse, võimaluste ja ulatuse väljaselgitamine ning süvendamise ja rekonstrueerimise ettevalmistamine. Projekti töid teostab Veeteede Ameti tellimusel Ramboll Eesti AS ja ehitusuuringuid teostasid Shipping Enterprise Finstaship ning Geological Survey of Finland.
22.01.2009

21. jaanuaril korraldas MTÜ Saarte kalandus koolituse kala töötlemisest väikeettevõttes. Hiiumaa tegevusgrupist osales kolm inimest.

Loreida Timberg Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskusest tutvustas kalade esmase töötlemise viise ja tehnoloogilisi skeeme, tootmisseadmeid ja pakendamist . Margus Frey Veterinaar- ja Toiduametist rääkis kala töötlemisega seonduvatest nõuetest. Tema ettekanne on kättesaadav. Ettekanded on kättesaadavad koolitusmaterjalide all.