Avaleht

<< <  Lehekülg 3/62  > >>

08.02.2017
Hiiukala ilmutas eile esimest korda uudiskirja, millest loodetavasti kujuneb traditsioon. Uudiskirja saab lugeda siit
07.02.2017

Alates 1. märtsist saab taotleda vaba püügivõimsuse arvelt kalalaeva kandmist kalalaevade riikliku registri segmenti 4S2

Maaeluminister allkirjastas 31. jaanuaril määruse „Vaba püügivõimsuse arvelt kalalaeva segmenti 4S2 kandmise tingimused ja kord “.

Määrus jõustub 1. märtsil, et andavõimalikele huvilistele dokumentide ettevalmistamiseks piisavalt aega. Taotlusi kalalaeva kandmiseks kalalaevade riikliku registri segmenti 4S2 (Läänemeri, alla 12 meetri) vaba püügivõimsuse arvelt võetakse vastu alates 1. märtsist.

Määrusekohaselt rahuldatakse Maaeluministeeriumini varem jõudnud nõuetekohane taotlus. Erinevalt varasematest taotlusvoorudest on seekordne taotlusvoor tähtajatu, ehk siis taotlusi menetletakse jooksvalt ja positiivse vastuse saavad taotlused, mis vastavad nõuetele. Taotlusi saab rahuldada seni kuni segmendis 4S2 on piisavalt vaba püügivõimsust mootorivõimsuse osas.

02.01.2017

2017. aasta I taotlusvooru võetakse projektitaotlusi vastu 14.  kuni 27. märtsini. Avatud on kõik Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegiaga 2015-2025 ettenähtud tegevussuunad. Taotlusvooru infopäev toimub reedel 3. märtsil kell 16.00 Tuuru majas Vabrikuväljak 1 Kärdlas.

Rakenduskava-järgne tegevussuundade maht jaotub alljärgnevalt:

 

2017 maht EUR

2016 jäägid EUR kokku EUR
Kalatoodete väärindamine või turustamine 98 716,46  599,64 99 316,10
Majandustegevuse mitmekesistamine 211 535,28  38 367,64  249 902,92
Kalasadamate uuendamine 211 535,28 20 819,13 232 354,41
Koelmualade loomine või taastamine 56 409,41 1 409,00 57 818,41
Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine 126 921,15 73 989,20 200 910,35
  705 117,58   135 184,61 840 302,19

2017. aasta I taotlusvooru jääkide korral võib Hiiukala juhatus jooksvalt otsustada ka II taotlusvooru korraldamise oktoobris.

 

01.01.2017

1. jaanuarist 2017 muutus rannapüügipäevikute täitmise kord. 

Täpsustati püügipäeviku täitmist kalade püügijärgsel hoidmisel sumbas. Kalade asetamisel sumpa märgitakse lossimiskoha nime asemele "sump" koos sumba asukoha koordinaatidega, näidates ära sumpa asetatud kalakogused liikide kaupa. 

Samuti muudeti püügivahentide numeratsioone ning nakkevõrkudega püügil tuleb püügipäeviku täitmisel märkida püügivahendid alljärgnevalt:

 20 – nakkevõrk silmasuurusega kuni 69 mm;
 21 – nakkevõrk silmasuurusega 70–89 mm;
 22 – nakkevõrk silmasuurusega 90–149 mm;
 23 – nakkevõrk silmasuurusega üle 150 mm.

31.12.2016

Kuna aastalõpp kipub enamasti kiireks minema, siis seekord otsustasime koguneda hoopis uue aasta alguses. Seega olete oodatud 6. jaanuaril kell 18.30 Wabriku pubisse (Vabaduse 15 Kärdlas). Võtame aasta kokku ja vahetame muud olulist infot.

Seminarile võib tulla ka kaaslasega, aga palun mõlemad registreerudes eraldi üles anda. Registreerumine toimub veebivormil kuni 2. jaanuari südaööni veebivormil:  https://goo.gl/forms/VMO7tUuLMjfkGSkW2 .

Juba registreerunuid näeb siit:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fy43kN4IcgT95eJYKO3sUR50gckz-b1odbuO0sqtmkI/edit?usp=sharing


Et teaksime kuidas bussi käima panna, palun märkige registreerumisvormil koht kus soovite peale tulla. Täpsem graafik selgub, siis kui kõik on registreerunud ja bussi väljumisaeg koos bussijuhi numbriga saadetakse teile SMSiga.

Osalemise tasu on 20 eurot inimese kohta, mille eest saab kõhutäie süüa ning kohvi ja magusat. Osavõtutasu saab tasuda sularahas kohapeal.

21.10.2016
MTÜ Hiiukala üldkoosolek toimub 23. novembril 2016 kell 18.00 Tuuru majas Vabrikuväljak 1 Kärdlas

Päevakorras:
  • Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugeja valimine
  • Üle 60 000-eurose toetussummaga projektide rahastamise kinnitamine (3 taotlust, mida tutvustatakse üldkoosolekul kuna on tegemist asutusesisese teabega)
  • Juhatuse liikmete tasude määramine 2017. aastaks.
  • Jooksvad küsimused
Kõigi liikmete osalemine on oluline.  Vajadusel on võimalik volitada. Volikirja näidis (.rtf)