Aerupaadi ostmine kalandusturismi teenuse pakkumiseks

Tegevussuund kalandusega seotud turism

Toetuse saaja Marek Kuum FIE

Projekti kestus 2011 kevad kuni 2012 talv

Toetusobjekti asukoht Kõrgessaare alevik Kõrgessaare vald

Projekti eelarve 2 123 EUR (33 218 EEK)

Toetus 75% 1 592 EUR (24 913 EEK)

Eesmärk

Pakkuda harrastuskaluritele aerupaadi laenutust koos pääste- ja lisavarustusega aktiivseks ajaveetmiseks ning kohalike mereoludega tutvumiseks.

Abikõlbulikud kulud

Hiiu 450 aerupaadi ostmine

Lühikirjeldus

Soetatakse aerupaat Hiiu 450, misjärel hakatakse harrastuskaluritele pakkuma paadilaenutuse teenust.

Pildid