Liikmeks astumine

MTÜ Hiiukala on avatud uutele liikmetele, kes on huvitatud Hiiumaa kalanduspiirkonna arengust.

Liikmeks saavad astuda nii kalandussektoris kui ka muudel tegevusaladel Hiiu maakonnas tegutsevad füüsilised isikud,  füüsilisest isikust ettevõtjad, ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused ja omavalitsused. Liikmeks vastu ei võeta mõne teise kalanduspiirkonna algatusrühma liikmeid.

Ühingu liikmeks astumise maks on 19,17 eurot
Ühingu iga-aastane liikmemaks on alates 2014. aastast 20 eurot.

Liikmeavaldus (RTF formaadis)
Liikmeavaldus (PDF formaadis)


Allkirjaõigusega isiku poolt allkirjastatud avaldus saata info@hiiukala.org või MTÜ Hiiukala büroosse Vabrikuväljak 1 Kärdla. Liikmeks vastu võtmine võetakse järgmise juhatuse koosoleku päevakorda. 

Otsusest teavitatakse avalduses toodud kontaktide kaudu ning ühtlasi väljastatakse arve sisseastumismaksu ja kestva aasta liikmemaksu tasumiseks.

Liikmestaatuse lõpetamiseks esitab liikme volitatud esindaja vabas vormis avalduse, mis võetakse otsustamisele järgmisel juhatuse koosolekul. 

Põhikirjast lähtuvalt võib juhatuse otsusega liikme välja arvata kui:

1) ühingu liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud ühingu liikmemaksu;

2) ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu üldkoosolekul või ühingu poolt korraldatud üritusel;

3) astub ühinguga samalaadset tegevust arendava mittetulundusühingu liikmeks.