Jääpurumasina soetamine

Tegevussuund kala töötlemine ja otseturustamine

Toetuse saaja Randi Paat FIE

Projekti kestus sügis 2011

Toetusobjekti asukoht Salinõmme küla Pühalepa vald

Projekti eelarve 2191 EUR(34 286 EEK)

Toetus 1 315 EUR (20 575 EEK)

Eesmärk

Kala kvaliteedi tõstmine ja realiseerimisaja pikendamine läbi säilitamise tingimuste loomise

Abikõlbulikud kulud

Jääpurumasin ICE90AS ja veefiltri komplekti ostmine

Lühikirjeldus

Kalapüügi ja otseturustamisega tegelevasse ettevõttesse soetatakse jääpurumasin tootlikkusega 90kg/24h, reservuaariga 55kg.

Kajastus -

Pildid