Kalakohviku laiendus

Tegevussuund kalandusega seotud turism

Toetuse saaja Ristnaotsa OÜ

Projekti kestus kevad 2011 kuni suvi 2011

Toetusobjekti asukoht Kalana küla Kõrgessaare vald

Projekti eelarve 5 085 EUR (79 563 EEK)

Toetus 3 051 EUR (47 743 EEK)

Koduleht www.hobekala.ee

http://www.facebook.com/pages/H%C3%B5bekala-k%C3%BClalistemaja-ja-kalakohvik/192925204058326?fref=ts

Eesmärk

Olemasoleva kohviku terrassi laiendamine ja kohtade arvu suurendamine senisega võrreldes kahekordseks.

Abikõlbulikud kulud

kohviku terrassi projekteerimine; kohvik Hõbekala terassi ehitamine; aiamööbli ja päikesevarju ostmine; Dietz tormilatern ostmine; toidunõude ostmine.

Lühikirjeldus

Projektiga laiendatakse olemasolevat kohvikuterrassi, soetatakse mööbel, päiksevarjud, valgustid ning toidunõud. Kohviku laiendus võimaldab teenindada korraga rohkem kliente, vastu võtta ka gruppe, seeläbi saab suurendada ka menüü valikut.

Kajastus

Pildid