Kalandusega seotud turismi arendamine ja rannaküla taaselustamine

Abikõlbulikud on järgnevad kulud:

1) turistide toitlustamiseks vajaliku kalatöötlemisseadme, sealhulgas suitsu- ja grillimisahju ning külmutus- ja jahutusseadme ostmise ja paigaldamise kulud;

2) kalandusega seotud arhitektuuripärandi renoveerimise ning ümbruse heakorrastamise ja haljastamise kulud,

3) turistide teenindamiseks veekogule kalapüügisilla või ujuvkai rajamise kulud ning turistide teenindamiseks vajalikus mahus veekogu ja kaldaääre puhastamise kulud;

4) turistide teenindamiseks vajaliku puhkemaja, piknikuplatsi, terrassi, laste atraktsiooni, sauna, laagri- või telkimisplatsi, karavanipargi, spordiväljaku, matkaraja ja linnuvaatlustorni ehitamise, uuendamise või rajamise ning ümbruse heakorrastamise ja viitadega tähistamise kulud;

5) turistide teenindamiseks vajaliku seadme ostmise ja paigaldamise kulud;

6) turundusprojekti, sealhulgas piirkonnas kalandusega seotud turismiettevõtjate ühise turundusprojekti edendamise kulud;

7) rannaküla taaselustamisega ja kalandustraditsioonide tutvustamisega seotud projekti kulud;

8) jõe- ja järvepargase, parvsauna, kanuu, süsta, sõudepaadi ning ajaloolise veesõiduki hulka kuuluva aluse, sealhulgas lodja, uisu, haabja ja vene ostmise ja ehitamise kulud ning nimetatud veesõidukitele päästevarustuse ostmise kulud;

9) väikelaeva vette laskmiseks ja veest väljavõtmiseks mõeldud kaldtee ehitamise kulud.