Koolitus

Abikõlblikud on järgnevad kulud:

1) koolitus on ette nähtud kutseoskuste, kohanemisvõime ja töösaamisvõimaluste edendamiseks ja parandamiseks;

2) koolitus on otseselt seotud kalanduspiirkonna arengu strateegia muu tegevussuuna elluviimisega;

3) koolitaja on koolitusasutus «Täiskasvanute koolituse seaduse» mõistes;

4) koolituse hindamiseks kogutakse tagasisidet sellel osalejate käest.