Koolitus ”Kalatoitude ja kalatoodete valmistamine”

Tegevussuund koolitustegevus

Toetuse saaja MTÜ Kõrgessaare Külmhoone

Projektijuht Katrin Sarapuu

Projekti kestus kevad 2011 kuni talv 2011

Projekti eelarve 7468 EUR (116 849 EEK)

Toetus 100% 7468 EUR (116 849 EEK)

Eesmärk

Mitmekesistada ja suurendada Hiiumaal pakutavate kalatoitude ja kalatoodete valikut läbi kalurite ja toitlustajate koolitamise.

Abikõlbulikud kulud

Kalatoitude ja kalatoodete valmistamise koolituse korraldamine, reklaami avaldamine portaalis www.hiiumaa.ee, reklaami avaldamine ajalehes.

Lühikirjeldus

Kuressaare Ametkooli õppejõud viisid läbi koolitustsükli mahuga 140 akadeemilist tundi. Kursus koosnes võrdselt teooriast ning seda toetavatest praktilistest õppeköökidest. Kursusest võttis osa 14 inimest, neist kuus kalurid, viis toitlustajad ning ülejäänud kolm seotud erinevate kalandusürituste korraldamisega Hiiumaal. Õppekööke viidi läbi nii Kärdla Ühisgümnaasiumi kodundusklassis kui tegutsevates toitlustuskohtades.

Koolituskava:

1. Sissejuhatus (16 t)- Töökeskkond (tööohutus ja -tervishoid, esmaabi ). Toiduohutus (toiduhügieen, toidu seadusandluse alused, toidukontroll)

2. Rahvuslikud kalatoidud (26 t) auditoorne töö 8 t: sissejuhatus, kalatoitude valmistamine eri rahvusköökides, üldiseloomustus, eripära; Eesti kalatoidukultuur, söömise tavad ja kombed, tüüpilised tooted ja toidud, rahvusliku kalatoitude menüü koostamise alused; praktiline töö 3*6 t õppeköögis:Eesti rahvuslike kalatoitude valmistamine, eriline tähelepanu saartel levinud kalatoitude valmistamisel :külmad ja kuumad eelroad, põhiroad sh ürtide kasutamine nii valmistamisel kui serveveerimisel, kalatoitude serveerimine, raditsioonilised eesti kalatoiduretseptid

3. Eesti vete levinumate kalade säilitamine (34 t) auditoorne töö 16 t: Toiduainete konserveerimise ja säilitamise aluse ; Erinevad säilitamisviisidetehnoloogiad; Kalatoodete tootmine väikeettevõttes ; kalade esmane töötlemine (kalade säilitamine ja jahutamine, kalade rookimine jai fileerimine, kalade pesemine), puhastatud kala säilitamine (soolatud, suitsutatud, kuivatatud, külmutatud kalatooted;valmistoidud); Kvaliteedikontroll. Praktiline töö 3*6 t õppeköögis: kalatoodetevalmistamine säilitamiseks erinevatel viisidel: kuivatamine, marineerimine, kalad kastmes (näiteks : kalatoodete kastmete ja marinaadide valmistamine; kalatarrendtoodete tehnoloogia); praadimine; suitsutamine; soolamine; külmutamine; retseptid; omatoode.

4 . Klienditeenindus (32 t) suhtlemispsühholoogia, klienditeenindus, kultuurilugu

5. Turundus (32 t) turunduse alused, sihtkoha tootearendus, sihtkohaturundus

Kokkuvõte koolituse tagasisidest

Rahulolu koolitusega kõik osalejad jäid koolitusega rahule:
- eriti meeldisid praktilised tunnid; - meeldis väga see, et praktikat oli palju: - kuigi esialgu oli väike hirm, et koolitus liiga pikk, siis lõpus leiti, et oleks veelgi võinud jätkata; - natuke enam oleks võinud olla kalatoodete valmistamist

Rahulolu õpetajatega
- kõik õpetajad olid oma ala asjatundjad;
- kõikidele küsimustele sai vastused; - väga meeldisid õpetajad

Rahulolu korraldusega osalejad kinnitasid, et olid koolituse korraldusega rahul;
- hea oli see, et arvestati kalapüügihooaegadega

Ettepanekud edaspidiseks
- kuna eriti meeldis praktiline pool, siis tulevikus koolitusi tehes võikski rõhuda praktikale
- võimalikud koolitajad või partnerid MTÜ Eesti Disainikeskus www.disainikeskus.ee, Kuressaare Ametikool www.ametikool.ee (neil kunstilise kujundamise eriala ka).
- lisaks võiks korraldada praktilisi koolitusi kalapüügi kohta (grupis ka neid, kes ise kalapüügiga ei tegelenud) - kalapüügivahendite tutvustus, söödad, püügiajad, millised vahendid kõige paremad erinevate kalade jaoks jne. - samuti oli huvi praktilise püügi kohta merest (väljasõiduga merele) ja jõest.

Pildid