Koostööprojektid

Koostööprojekte viib Hiiukala ellu EMKF meetme 3.4 "Algatusrühma koostöötegevused" raames koostöös teiste kalanduse algatusrühmade või Leader tegevusgruppidega siseriiklikult või rahvusvaheliselt. Perioodiks 2015-2020 on Hiiumaa kalanduspiirkonnale määratud koostöötegevusteks 284 348 eurot

Teostamisel

Ellu viidud