Kõrgessaare külmhoone ehitus

Tegevussuund kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine

Toetuse saaja MTÜ Kõrgessaare Külmhoone

Projekti kestus sügis 2010 kuni kevad 2011

Toetusobjekti asukoht Sadama tee 21 Kõrgessaare alevik Kõrgessaare vald

Projekti eelarve 114 313 EUR (1 788 616 EEK)

Toetus 91 450 EUR (1 430 893 EEK)

Koduleht http://kylmhoone.onepagefree.com/

Eesmärk

Kõrgessaares kui piirkondlikus tugisadamas esmaste eelduste ja tingimuste loomine püütud kala kokkuostuks, väärindamiseks ja turustamiseks nii kohapeal kui mandril

Abikõlbulikud kulud

Kõrgessaare külmhoone ehitusprojekti koostamine; Kõrgessaare külmhoone rekonstruerimisel tehtavate lammutus ja ehitustööde teostamine; käsikahveltõstuki, niiskuskindla platvormkaalu, Peruza kala pakkimise laua koos tööplatvormiga, 10 kg filee kastide, 20 kg kalakastide, kaubaaluste, külmkambrite ja külmseadmete ostmine; PVC alusel infostendi valmistamine

Lühikirjeldus

Kõrgessaare sadamas asuvas olemasolevas amortiseerunud tootmishoones ehitatakse tänapäevane ja toiduhügieeninõuetele vastav külmakompleks, mis koosneb järgnevatest ruumidest: sügavkülmkamber (temp -18º C), kiirsügavkülmkamber (temp -28º C), jahutuskamber +1-+4 º C, olmeruum/kontor, kala vastuvõtu ruum, külmajaam, pesuruum koos sanitaarsõlmega, tambur. Rajatakse elektri-, vee- ja kanalisatsioonisüsteem; paigaldatakse valgustus ning sanitaarseadmed. Lisaks külmaseadmetele soetatakse jäägeneraator tootlikkusega 600 kg/24h, kala külmutamiseks ettevalmistamise laud, 10 kg ja 20 kg kalakastid, korduvkasutatavad kaubaalused, käsikahveltõstuk ning elektronkaal.

Seonduvad projektid

Kajastus:

Pildid