Kõrgessaare sadama kaide uuendamine

Tegevussuund kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine

Toetuse saaja MTÜ Kõrgessaare Sadam

Projekti kestus sügis 2010 kuni sügis 2011

Toetusobjekti asukoht Kõrgessaare sadam Sadama tee 21 Kõrgessaare alevik Kõrgessaare vald

Projekti eelarve 221 996 EUR (3 473 480 EEK)

Toetus 177 597 EUR (2 778 784 EEK)

Eesmärk

Parandada sildumistingimusi kaide 1-6 ääres, luua võimalused aluste talvehoiu pakkumiseks ning peatada kaide lagunemine.

Abikõlbulikud kulud

meede 4.1 taotlusdokumentide koostamine, infosilt 420x594 mm valmistamine, Kõrgessaare sadama kaide rekonstrueerimistööde teostamine

Lühikirjeldus

Kai nr 1 rekonstrueerimine osaliselt – kai lahtise osa eemaldamine kuni kärgkastideni, kärgkastide raudbetoonplaadi valamine, L- elementide paigaldamine, kai ääretala valamine, pollarite silindervendrite ja päästeredelite paigaldamine, kaiseina taguse täitmine ja tihendamine.

Kaide nr 2 ja 3 rekonstrueerimine – pealisbetooni lammutamine ja sulundseina madaldamine, kai ääretala valamine, raudbetoon-ääretala valamine, pollarite ja silindervendrite paigaldamine.

Kaide nr 4,5,6 rekonstrueerimine – sulundseina ehitamine, ankurduse ehitamine ja ankrutõmbide paigaldamine, kai raudbetoon-ääretala valamine, pollarite, silindervendrite ja päästeredelite paigaldamine, kaiseina taguse täitmine ja tihendamine.

Betoonkatte ehitamine kaidele 1-6 sh kaide ääretaladega külgneva raudbetoonplaadi valamine, kaablitorude paigaldamine, rattapiirete paigaldamine.

Seonduvad projektid

Kajastus