Kõrgessaare sadama kaide uuendamine II etapp

Tegevussuund kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine

Toetuse saaja MTÜ Kõrgessaare Sadam

Projekti kestus suvi 2011 kuni talv 2013

Toetusobjekti asukoht Kõrgessaare sadam Sadama tee 21 Kõrgessaare alevik Kõrgessaare vald

Projekti eelarve 206 198 EUR (3 226 298 EEK)

Toetus 80% 164 958 EUR (2 581 038 EEK)

Eesmärk

Ohutute sildumis- seismisvõimaluste loomine Kõrgessaare sadama kaide 1 ja 7 ääres, kaide lagunemise peatamine.

Abikõlbulikud kulud

Kõrgessaare sadama rekonstrueerimise II etapi tööde teostamine

Lühikirjeldus

Kai nr 1 rekonstrueerimine (osaliselt) – kaipealse lahtise osa eemaldamine kuni kärgkastideni, kärgkastidele raudbetoonplaadi valamine, L-elementide paigaldamine, kai ääretala valamine, pollarite, silindervendrite ja päästeredelite paigaldamine, kaiseina taguse täitmine ja tihendamine.

Kai nr 7 rekonstrueerimine - sulundseina ehitamine, ankurduse ehitamine ja ankrutõmbide paigaldamine, kai raudbetoon- ääretala valamine,pollarite, silindervendrite ja päästeredelite paigaldamine, kaiseina taguse täitmine ja tihendamine.

Betoonkatte ehitamine kaidele 1 ja 7, sh kaide ääretaladega külgneva raudbetoonplaadi valamine, kaablitorude paigaldamine, rattapiirete paigaldamine

Seonduvad projektid

Kajastus

Pildid