Laidu võrgukuur

Tegevussuund kalandusega seotud turism

Toetuse saaja FIE Maie Martin Sillaääre talu

Projekti kestus sügis 2010 kuni sügis 2011

Toetusobjekti asukoht Nasva küla Käina vald

Projekti eelarve 23 149 EUR (362 198 EEK)

Toetus 17 361 EUR (271 648 EEK)

Koduleht -

Eesmärk

Laidu võrgukuuri muutmine atraktiivseks turisti jaoks. Ajaviite pakkumine ja mere tutvustamine turistidele ajaloolise paadiga reise korraldades.

Abikõlbulikud kulud

Puulaiu Võrgukuur II restaureerimistööde teostamine. Ajaloolise veesõiduki soetamine

Lühikirjeldus

Taastatakse üks kahest autentsest säilinud võrgukuurist Hiiumaal, mis on arvel arhitektuurimälestisena. Soetatakse ajalooline kalapüügilaev Vormsi ruup, mida kasutatakse turistidele harrastusliku kalapüügi ja huvireiside korraldamiseks.

Seonduvad projektid

Kajastus

Pildid